Andre Hille Erzähl mir vom Land der Birken

Aleksander Lubina

Cykl: Literatura na Śląsku i po śląsku
Andre Hille Erzähl mir vom Land der Birken
Andre Hille Opowiedz mi o krainie brzóz

Klappentext
Zwei Monate im Frühsommer 2006 verbrachte Andre Hille in Schlesien, diesem bezaubernden Landstrich zwischen Riesengebirge und Breslau. Was er sah, formte er zu kleinen Geschichten, Geschichten von Verwurzelung und Aufbruch, Stadt und Land, Heimat und Fremde. Was machen alte Tarnjacken der Bundeswehr im Riesengebirge? Warum sind die Birken die Dichter unter den Bäumen? Und was hat der Fleischverzehr der Polen mit der Wende zu tun?
Nota wydawnicza
Andre Hille spędził dwa miesiące wczesnym latem 2006 roku na Śląsku, w tym urokliwym regionie pomiędzy Karkonoszami a Wrocławiem. Ukształtował to, co widział, w małe historie, historie o korzeniach i odejściu, o mieście i wsi, domu i nieznajomych. Co stare kurtki kamuflażowe Bundeswehry robią w Karkonoszach? Dlaczego brzozy są poetami wśród drzew? A co ma wspólnego spożycie mięsa w Polsce z transformacją?
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 12.07.2007
Beeindruckt zeigt sich Alexander Kissler von diesem Debüt des Leipziger Autors Andre Hille über seinen zwei Monate dauernden Polen-Aufenthalt im ehemaligen Wohnhaus Gerhart Hauptmanns in Agnetendorf. Er würdigt das Buch als eine “moderne Heimatkunde in einem alten Landstrich”. Bei den Beschreibung von Wanderungen durchs Riesengebirge und Begegnungen mit Land und Leuten, mit Heimwehtouristen, scheiternden Künstlern, hoffnungsfrohen Familien, Barbesitzern und Kahlgeschorenen erweist sich Hille seines Erachtens als genauer Beobachter mit einem poetischen und oft zärtlichen Blick. Neben der Erkundung Polens sieht er in dem Buch auch das “Werden eines Dichters” protokolliert. Dabei konstatiert er bei beiden Themen, dem Blick auf Polen und dem Blick des Autors auf sich selbst und sein Schreiben, einen “Abschied vom Einfachen und Eindeutigen”.

Dej pozōr tyż:  Fides et Ratio Paedagogia Maioris Silesiae cz.14

Alexander Kissler jest pod wrażeniem debiutu lipskiego autora Andre Hille’a na temat jego dwumiesięcznego pobytu w Polsce w dawnym domu Gerharta Hauptmanna w Agnetendorf. Chwali tę książkę jako „nowoczesną historię lokalną w starym regionie”. Opisując wędrówki po Karkonoszach i spotkania z krajem i jego mieszkańcami, z tęskniącymi za domem turystami, upadającymi artystami, pełnymi nadziei rodzinami, właścicielami barów i ludźmi z ogolonymi głowami, Hille okazuje się, jego zdaniem, precyzyjnym obserwatorem o poetyckim i często czułe oko. Oprócz zwiedzania Polski postrzega tę książkę także jako kronikę „stawania się poetą”. Czyniąc to, żegna „pożegnanie z tym, co proste i jasne” w obu tematach: poglądu na Polskę i spojrzeniu autora na siebie i swoją twórczość.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Andre Hille Erzähl mir vom Land der Birken
Acht Wochen Schlesien. Eine Reiseerzählung
Plöttner Verlag, Leipzig 2006

Odsyłam do cyklu Moc kultury (znajdziecie tam Państwo przeszło 50 tekstów) oraz do cyklu Piękno poezji (znajdziecie tam Państwo kilkanaście tekstów o poetach i poetkach ze Śląska).

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza