Aleksander Lubina: Godniŏ Pieśń

Oto w czwartą niedzielę Adwentu leży przede mną Godniŏ Pieśń Charlesa Dickensa Ślōnskŏ translacyjŏ ôd Grzegorza Kulika, która ukazała w 2017 nakładem wydawnictwa Silesia Progress (Kotōrz Mały) w Śląskim Kanonie – Canon Silesiae w Bibliŏtyce Tumaczyń.

Godniŏ Pieśń to kolejny ukłon Pejtera Długosza i jego Silesii Progress pod adresem Ślązaków oraz nie-Ślązaków spragnionych literatury w gŏdce (w mŏwie ślōnskij). To lektura obowiązkowa – nie bądźcie sknerami i kupcie ją sobie oraz bliskim..

Obok wymagających niejakiego literackiego obycia tłumaczeń Zbigniewa Kadłubka i Mirosława Syniawy to właśnie Godniŏ Pieśń może przemówić do czytelnika, bo któż nie zna ekranizacji Dickensowskie Opowieści Wigilijnej, zwłaszcza w wersji z Wujkiem Sknerusem.

Opowiadanie Dickensa A Christmas Carol (Kolęda prozą) ukazuje się w 1843, 175 czeka na wersję śląską i doczekała się ta kolęda prozą – doczekała się.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pora, że by doczekała się szerokiej rzeszy czytających w mŏwie ślōnskij. Nie bądźcie Scrooge’ami i nie Ebenezerami, ani Zenerebe i czytajcie po naszymu.

Przez siymiyniōtki, jako i przez  gŏdki Wilija i cołkie Gody jakby w towarzystwie tych dwojga wyczerpanych dzieci ukazanych przez Ghost of Christmas Present – Mŏra Teraźnych Godōw.

Skąpy i bezduszny Ebenezer Scrooge (Ebenzer Chamiaty) wraca do ponurego domu, żeby spędzić święta w samotności. Denerwują go życzenia i zaproszenia. W domu nawiedza go mŏra (ghost) dawnego wspólnika i namawia do rozważenia dotychczasowego życia. Gość zapowiada wizytę trzech mŏr: Ducha świąt minionych, Ducha świąt teraźniejszych (Ghost of Christmas Scrooge’a), Ducha świąt przyszłych (Ghost of Christmas Yet To Come),  które zmienią Ebenezera Scrooge’a. Szczegóły przeczytajcie sobie sami.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Godniŏ Pieśń – Kupcie i otwórzcie, poszukajcie na youtubie – czytajcie po Śląsku i słuchajcie po angielsku albo po polsku.

https://www.lekturek.pl/opowiesc-wigilijna-streszczenie/

Charles Dickens rodzi się w 1812, w roku wyprawy Napoleona Rosję. w czasach rozgrywania się Pana Tadeusza, w roku wydania pierwszych bajek braci Grimm Żyje i tworzy w czasach kształtowanych przez Goethego, Byrona, Shelley’ów, Puszkina, Dumasa, Berlioza, Norwida, Słowackiego, Fredry, Chopina, Paganiniego, Verdiego, Griega, Mahlera i wielu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza