Aleksander Lubina: Fto tu kogo za bŏzna robi?

Kto i dlaczego obiecywał autonomię na rok 2020? A tu nie tylko, że tej autonomii nie widać, to jeszcze nawet nie wiadomo, co ma na myśli RAS i ŚPR mówiąc o autonomii i organizując marsze ku jej czci? Kto przyczynił się do zniechęcenia i odejścia ostatnich już  założycieli RAŚ? Czy działalności zarządów partii śląskich nie można pomówić o krecią robotę?

Kto i dlaczego obiecywał wprowadzenie nauczania regionalnego do szkół, zapominając, że szkoła jako taka służy tylko i wyłącznie stabilizacji danego systemu politycznego i gwarantuje politykom stały dochód. Kto zabiega o język śląski, a zasadniczo niczego nie osiągnął, bo wszystkie sukcesy to robota osób spoza zarządów partyjnych. Kto mądrzy się od lat, a nie założył żadnej szkoły górnośląskiej? Kto nie przygotowuje systemowo Górnoślązaków do obejmowania kierowniczych funkcji w kulturze i oświacie na Górnym Śląsku?

Kto spłyca kulturę do hołubienia folkloru?  Kto żyje i dowartościuje się jako przywódca narodu in spe, który ma problem z przeczytaniem książki, pójściem do muzeum, teatru i opery.

Kto wszystko zwala na ciężkie czasy i ciemiężenie przez sąsiadów.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sporo jeszcze można zadać pytań.

Uprzedzam pytanie: A ty, Lubina, to co zrobiłeś?

 • W 1974 ukończyłem klasę polonistyczna, jestem pierwszym rocznikiem germanistów Uniwersytetu Śląskiego – odrzuciłem propozycje przeniesienia się na nauki polityczne i dziennikarstwo.
 • Przez 37 lat pracowałem przy tablicy w szkołach Górnego Śląska na wszystkich poziomach nauczania, do 1989 zbierałem doświadczenie jako pracownik naukowy, a  następnie nauczyciel różnych przedmiotów w szkole podstawowej.
 • Po umożliwieniu nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku zdobyłem na Górnym Śląsku najwyższe formalne kwalifikacje nauczyciela języka niemieckiego. Żeby to osiągnąć, to studiowałem w kraju i za granicą, tam też praktykowałem.
 • Dzięki kwalifikacjom i pełnionym funkcjom organizowałem i rozwijałem szkoły dwujęzyczne, co przekładało się na poszerzenie godzin nauczania niemieckiego w danej szkole oraz pozyskanie dla tych szkół dodatkowych środków finansowych.
 • Dziesiątki moich uczniów to laureaci konkursów krajowych i międzynarodowych.
 • Od roku 1988 zakładałem stowarzyszenia i instytucje prywatne, które prowadziły kursy, konferencje, konkursy językowe i regionalne. Wielu laureatów tych konkursów w nagrodę wyjeżdżało na zagraniczne wizyty studyjne.
 • Sam oraz z uczniami napisałem sporo książek i wiele artykułów o tym, jak można w  praktyce wykorzystywać doświadczenie.

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

 

Odpowiedź Pejtra Długosza: https://wachtyrz.eu/fto-tu-kogo-za-bozna-robi-odpisuje-pejter-dlugosz/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza