Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #5

.   .   .

 

dykcjōnŏrza karty

roztworził

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

lajerman krzidlaty

ze piyśniczkami

ô najduchach

chabernicach

utŏpkach

strzigach

kŏboldach

 

już korblowōł

już nucił

już  klugszajsrować naczōn

 

kiej narŏz zamilkł

wejrzōł na niebo na klara

na dziołszka ciupka marasym ubabranŏ

 

czympnōł lajerman

fajfka wyciōng i tela

sztachnōł sie

i nic

i nic i tela

wydmuchōł tabakowe kōłko

i nic

i nic i tela

 

nawet anioły czerwōne ustały

i niy wadziły sie ze aniołami modrymi

bez sekund sztyry a możno i ôsiym

 

kurzył lajerman i rzykōł po cichu swoimi słowami

bo taki bōł majentny we słowa

co erbnōł ôd starki

bo taki bōł majentny we sercu

co erbnōł ôd Mamulki

ôd szmaterlŏka

ôd rapitouzy

ôd dracha

ôd birki

 

ôd anioła barokowego

ze kapliczki

na birce kole Czōrnyj Drōgi

fot. Katarzyna Jakóbik-Wocka

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowych i przedszkolach, literat tworzący po polsku, po śląsku, po niemiecku, publicysta, współtwórca KTG Karasol.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza