75. Tour de Pologne zaś przejedzie bez Gōrny Ślōnsk

Dzisiej w Krakowie kolŏrze bydōm jechać we piyrszym etapie Tour de Pologne. Tyn wyścig, co ôn je partym UCI World Tour przejedzie tyż bez Gōrny Ślōnsk.

Drugi etap, co bydzie rozgrŏwany jutro, piōntego sierpnia, bydzie 156 km dugi i zacznie sie w Tarnowskich Gōrach, przejedzie bez Nowe Chechło, Świerklaniec i Ôrzech, niyskorzij bez Piekary, Bytōm, Chorzōw, Siymianowice, a meta bydzie we Katowicach. Cołki etap mŏ sie zaczōńć sztwierć na trzeciõ (14:15), a skōńczyć ô siōdmyj dziesiyńć (19:10).

Trzeci etap, co kolŏrze bydōm bez niego jechać w pyńdziałek, szōstego sierpnia, zacznie sie na Stadiōnie Ślōnskim. Stamtōnd bez Rudã kolŏrze bydōm jechać na połednie, aż we Jastrzymbiu skryncōm nazŏd na pōłnoc, żeby bez Rybnik i Knurōw zajechać do Zŏbrzŏ. Tyn etap mŏ sie ôdbyć we tych samych godzinach, co dziyń wcześnij: ôd sztwierć na trzeciõ (14:15) do siōdmyj dziesiyńć (19:10).

Ôba etapy sōm płaske, tōż bez cołkõ dugość kolŏrze bydōm mocno walczyć, a na zicher show zrobiōm sprinterzi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Chociŏż muszymy sie spodziywać problymōw na drōgach skuli wyścigu, to pewnikym zrekōmpynsujōm nōm to nojlepsi zawodnicy na świecie.

Latoś mōmy 75. Tour de Pologne, a piyrszy rŏz wyścig bōł ôrganizowany we 1928 roku. Ôd 1993 roku startujōm w nim profesjōnaliści, a ôd 2005 roku je ôn we kalyndŏrzu UCI.

Foto: Beemwej / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza