6 lat Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL

Aleksander Lubina

6 lat Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL

17 listopada 2016 spotkaliśmy się pierwszy raz w Klubie Twórców Górnośląskich KARASOL w składzie:

 1. Dominika Bara – polonistka, lingwistka, pisarka;
 2. Jacek Bara – przedsiębiorca, agencja reklamy;
 3. Agata Cichy – polonista, animator kultury – salon literacki, poetka, malarka, aktorka, reżyser;
 4. Bogusław Ciok – dokumentalista, filmowiec, działacz społeczny;
 5. Andrzej Jarczewski- inżynier, polonista, pisarz, redaktor;
 6. Michał Kiołbasa – działacz społeczny, animator kultury;
 7. Marian Kuś – pisarz, kuchmistrz, podróżnik, informatyk;
 8. Aleksander Lubina – tłumacz, pisarz, felietonista;
 9. Piotr Łoboda – wykładowca Politechniki Śląskiej, inżynier, felietonista,;
 10. Tomasz Machura – restaurator, menadżer;
 11. Marcin Melon – nauczyciel, pisarz, działacz społeczny, silesianista;
 12. Anna Ochmann menadżer kultury, plastyk;
 13. Ginter Pierończyk – inżynier, pisarz, animator kultury;
 14. Andrzej Roczniok – wydawca, działacz społeczny;
 15. Sabina Pasoń – malarka, Grupa Janowska;
 16. Grzegorz Płonka – muzyk, animator kultury,
 17. Krzysztof Prus – reżyser teatralny;
 18. Mirosław Syniawa – inżynier, tłumacz, pisarz;
 19. Zdzisława Waniek – animator kultury, polonistka,

Wstępnie omówiono i ustalono:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

1) Spotkanie roczne w grudniu 2017 oraz spotkania w latach następnych w Teatrze Korez.

2) Otwarte spotkania kwartalne w Bibliotece Śląskiej oraz w Qurorcie Kultury.

3) Robocze spotkania w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie,

4) Współpracę z uniwersytetami w Opolu i Katowicach oraz szkołami.

Szczegółowiej omówiono:

– zasady funkcjonowania Karasola jako klubu otwartego, nieformalnego i apolitycznego,

Dej pozōr tyż:  Ślōnski tref w Rozkochowie (pow. krapkowicki)

– zasady komunikowania się w sieci,

– budowę strony internetowej,

– konkursy:

 1. a) na bajkę,
 2. b) na sztukę teatralną,
 3. c) wiedzy o Śląsku.

W latach 2016-2022 powyższe plany zrealizowaliśmy we współpracy z Teatrem Korez, Szkołą Języków Obcych BRITAM, Miejską Placówką Muzealną w Mikołowie, Biblioteką Śląską, wydawnictwem Silesia Progress, z Narodową Oficyną Śląską, Kołem Gospodyń Wiejskich Ligota Łabędzka, a przede wszystkim z obecnymi i przeszłymi członkami i członkiniami oraz sympatykami i sympatyczkami Klubu Twórców Górnośląskich Karasol, takimi jak:

 

Agnieszka Bugno-Janik – urban lab, PŚ;

prof. Bogusław Bierwiaczanek – artysta;

Helena Bryś  – autorka;

Ileana Burdajewicz – artystka, autorka;

Grzegorz Chudy – malarz; muzyk;

Anna Ciszewska – działaczka, KODy Kultury, Tour de Konstytucja;

Pejter Długosz – działacz, wydawca, publicysta;

prof. Leszek Drong – literaturoznawca (UŚ);

Arkadiusz Dzwonek – sołtys Ligota Łabędzka;

Honorata Faber – autorka;

Czesław Fojcik – malarz;

Leszek Jęczmyk – regionalista;

prof. Zbigniew Kadłubek – pisarz, literaturoznawca, bibliotekarz (BŚl, UŚ);

prof. Jan Kazimierczak, PŚ;

Mirosław Klimkiewicz – działacz, organizator biegów na orientację;

Eugeniusz Kosmała – pisarz,  Ojgyn z Pnioków;

Krystyna Krzyżanowska-Łoboda – dyrygentka, chórmistrzyni (AM, PŚ);

prof. Maria Katarzyna Lasatowicz (UO);

Marek Lisowski – SJO Britam;

Jan Lubos – historyk, DURŚ;

Anna Maksym – aktorka;

Marcin Melon – działacz, pisarz;

Janusz Muzyczyszyn – pisarz;

Urszula Nierada – Kwiatkowska – Klub Twórców Górnośląskich KARASOL;

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Mirosław Neinert – aktor, reżyser, dyrektor (Teatr Korez);

Wenancjusz Ochmann  – muzyk, animator kultury;

Gabriela Ochudlo – Koło Gospodyń Wiejskich Ligota Łabędzka;

Sylwester Olbrich – MN Ligota Łabędzka;

Józef Porwoł – Demokratyczna unia Regionalistów Śląskich;

prof. Joanna Rostropowicz – autorka, redaktorka, działaczka (UO);

Grzegorz Stachak – Merynka;

Leon Swaczyna – Ślonzoki Razem;

Hanna Szczęsna- Kozik – aktorka;

Wojciech Szwiec – muzealnik,  pisarz, filmoznawca;

Bernadeta Szymik-Kozaczko – znawczyni oświaty oraz  kuchni na Górnym Śląsku;

Ewa Wacherlohn – artystka;

Regina Wieczorek – animatorka, dyrektorka szkół stowarzyszeniowych;

Ewa Wrożyna – artystka;

Damian Wyleżol – organomistrz;

Bruno Zielonka – artysta, kolekcjoner;

W latach 2016 – 2022 członkowie Karasola wydali sporo książek, a w kanonie Karasola ukazało się 6 pozycji wydanych przez klub.

Za współpracę  i przychylność Klubowi Twórców Górnośląskich Karasol dziękujemy i życzymy pomyślności na następnych 6 lat.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; publicysta, pisarz, moderator procesów grupowych, edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „6 lat Klubu Twórców Górnośląskich KARASOL

 • 20 listopada 2022 ô 12:09
  Permalink

  A niy bōło tyż tam mie bez cufal? Cosik mi sie zdo, iżech kejsik na takim trefie bōł… Pozdrowiōm!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza