6 ksiōnżek do przełożynio na ślōnsko godka

Jakby my mieli ôbrać 6 ksiōnżek do przełożynio drab na ślōnski, to co bierymy?  Z cołkij światowyj literatury, ze wszyskich godek, z kożdego czasu… Ino 6, takich nojprzidajniyjszych…

Trocha do boznōw, a trocha niy – niy pogorszōłbych sie na taki wykoz:

 • Biblijo, bo to sōm fōndamynta
 • Pratchett, jak już my sōm przi fantastyce
 • Grey, coby poznać erotyczno strōna ôd ślōnskij godki
 • Dante, coby dać zlecynie Mirosławowi Syniawie
 • Cholōnek, bo ta ksiōnżka mo ślōnski klang, chocioż żodyn jōm jeszcze po naszymu niy spisoł
 • Piyrszo Polka, bo do kupy z Cholōnkiym robi Ślōnzokōw

Spytołech sie tyż na X/Twittrze ô inksze propozycje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak Wōm sie tako graczka widzi, to zaproszōm: wkludźcie swōj paket w kōmyntorzu.

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Tumacz, pisorz, popularyzatōr ślōnskij godki. Spōłtwōrca serwisu.

Śledź autora:

5 kōmyntŏrzi ô „6 ksiōnżek do przełożynio na ślōnsko godka

 • 13 marca 2024 ô 11:43
  Permalink

  “ślōnsko godka” wydaje się być pleonazmem.
  6 ksiōnżek – to chyba jednak polonizm, być może występujący w śląski, ale wątpliwy w górnośląskim.
  Księgi mądrościowe przetłumaczył już dr Gabriel Tobor, korygował prof. Jaroszewicz.
  Apokalipsę (w części) prof. Kadłubek.

  Tłumaczenia na śląski należy rozpocząć od obu okresów mistyków śląskich, następnie katechizm kk. Z klasyki światowej (przykładowo) to Baśnie z tysiąca i jednej nocy, Boccaccio, Cervantes… Nie lekceważyłbym Konfucjusza. Z literatury błędnie interpretowanej to Frankenstein Mary Shelley. Fundamentalny jest Nathan mędrzec G.E. Lessinga. Zasadniczo zalecałbym współpracę z literaturoznawcami.

  Ôdpowiydz
  • 15 marca 2024 ô 16:06
   Permalink

   A na pierona komu katechizm kk? Ślonzaki to też ewangeliki. Momy NT, momy ksiyngi mondrościowe, cołka Biblia była by gut!
   Swoją drogą ja korzystam z aplikacji “Biblia” na iPhone, gdzie jest cała masa przekładów biblijnych z całego świata. Uwolnienie ślonskiej wersji do takiej aplikacji dużo dla języka ślonskiego by zrobiło w moim odczuciu.
   Kolejna dziedzina, coś co zainteresowało by ludzi, czyli książka z kręgów IT. Pierwsza książka o programowaniu np. JavaScript – nadała by może nowego spojrzenia u młodych osób, choćby z ciekawości.

   Ôdpowiydz
 • 11 marca 2024 ô 11:51
  Permalink

  Rychtujymy prawie projekt przekładu Biblije na ślōnski. Sōm my w kōntakcie z Radōm Ślōnskigo Jynzyka

  Ôdpowiydz
 • 10 marca 2024 ô 18:59
  Permalink

  “Utopek” Libery, “1984” Orwella, “Hołd dla Ziemi” Sacco, “Baśnie Braci Grimm” (ale te oryginalne), przychylōm siy do wniosku ô Biblio z oryginałów i jaki erotyk ale lepiej jaki Czeski!

  Ôdpowiydz
 • 9 marca 2024 ô 22:19
  Permalink

  Co eszcze po ślōnsku? Cołki Eichendorff! A nojmynij jaki nawybiyrane teksty, kajś na 200 zajtach.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza