Piotr Zdanowicz: Górnośląskie tragedie komunikacyjne

Zwrot „górnośląska tragedia”, świadomym Ślązakom przynosi skojarzenia z czasem stalinowskiego dyktatu i sowieckiej okupacji, gdy mieszkańców Śląska masowo pozbawiano życia, zdrowia, czci oraz własności. Tym razem jednak chcemy napisać o niespodziewanych zdarzeniach tragicznych, których skala była wprawdzie lokalna, ale miara ludzkiego dramatu – ogromna. Warto o nich przypomnieć, tym bardziej, że niektóre wydarzyły się dokładnie 100 lat temu.

Czytej dalij