Nasze Ōpy w Wermachcie – tref we Rybniku

Dzisiej, 21 listopada, we Halo Rybnik był już XVII tref ze seryji Ślōnski Sztwortek zrychtowany bez Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich.
Tymat trefu to “Nasze Ōpy w Wermachcie”.
Sōm tref kludziōł Józef Porwoł a autor ksiōnżki “Gott Mit Uns ! – ostani Żołnierze” Marian Kulik.

Marian Kulik ôd pora rokōw zajmuje sie alternatywnōm historyjōm Ślōnska, ze ôsobliwym uwzglyndniyniym bycio Ślōnzokōw we armijach III Rzeszy. Treść ksiōnżki jak i sōm autor, sprawiyły , że przeszło 20 sōchoczy, kej dycki mōgło nie yno posōchać ale i pogodać na tyn tymat.

Przed samym trefym, Stanisław Neblik przedstawiōł Mariusza Urbanka, kery choruje ôd bajtla na porażynie mōzgowe. Mariusz Urbanek zaprezyntowoł dzisiej wszyjskim nōm kalyndorze swojij roboty.

Zdjyncia: Damian Bizoń

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  How Many Communist States in the Early 21st Century?

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza