1% podatku na Fundację Nauki i Kultury na Śląsku

Zbliża się okres rocznych rozliczeń podatku. Warto w tym czasie pamiętać o możliwości wparcia 1% śląskiej kultury.

Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku składa serdeczne podziękowania za dotychczasowe wspieranie poprzez przekazywanie 1% podatku na rzecz rozwoju nauki i kultury na Śląsku. Zapewnia, że Państwa fundusze wykorzystywane są zgodnie z działalnością statutową organizacji. Będziemy wdzięczni za dalsze wsparcie finansowe z Państwa strony. Obecnie zbieramy fundusze na druk szóstego tomu dwujęzycznego leksykonu „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności – Schlesier von den frühesten Zeiten bis zur Gegenwart oraz inne wydawnictwa związane ze Śląskiem.

Wystarczy wpisać nazwę organizacji –  Fundacja Nauki i Kultury na Śląsku oraz numer KRS – 40332. Reszty dokona Urząd Skarbowy.

Organizacja pożytku publicznego 94567,

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Rejestru KRS 40332,

REGON 53057379000000 

NIP 754-25-05-438

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza