„Żywobycie ôd Briana” we Kinie Kosmos

We wtorek, 22 stycznia, ô pōł siōdmyj na wieczōr (18:30) we Kinie Kosmos w Katowicach bydzie szło ôbejzdrzeć film „Żywobycie ôd Briana” („Life of Brian”), co jego autorami je angelskŏ grupa kōmikōw Monty Python.

Film ôsprawiŏ ô anōnimowym Brianie Cohenie, co narodziōł sie we tyn dōm dziyń, co Jezus i we masztalni, co stoła kole Jezusowyj masztalnie. Brianōw los i niyskorzij je moc podobny do tego ôd Jezusa. Skirz tego tōż – a tyż bez to, iże je to farsa, co sie dzieje we czasach wczesnego krześcijaństwa – autorzi byli ôbskarżyni ô bluźnierstwo i pokazowanie filmu było zakŏzane bez lata we Irlandyji i Norwegiji, jak tyż we niykerych partach Wielkij Brytanije.

Po seansie bydzie szło posuchać prelekcyje i dyskusyje, co je bydzie kludzić Agnieszka Karpiel, kulturoznŏwczyni, fotografistka i koordynatorka Klubu Filmowego Ambasada.

Foto: Kadr z filmu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza