Zŏbrze: ze bez 2,5 prōmila za kerownicōm

27 lŏt stary zŏbrzōn ze bez 2,5 prōmila alkoholu we krwi w czasie skryncaniŏ niy zapanowoł nad citroenym i wjechoł w bok skody. Ôżarty szofer trefiōł do lazarytu, na szczyńście nic mu sie niy stało. Do strzaśniyńciŏ doszło na krziżōwce ulic Moniuszki i Chopina. Jeji sprŏwcy grożōm terŏz 2 lata heresztu.

Kolizyjŏ trefiyła sie w sobotã kole 2:00 po połedniu w dzielnicy Mikulczyce. Jak wynikŏ z policyjnych ôbsztalowań, 27-letni zŏbrzōn przi kerowaniu ôsobowym citroenym ulicōm Moniuszki, w czasie skryncaniŏ w ulicã Chopina, sjechoł na drugi pŏs ruchu i trzasnōł w bok ôsobowyj skody, co jechała z naprzeciwka. Skuli zdarzyniŏ szofer citroena trefiōł do lazarytu. Pokŏzało sie, iże nic ciynżkego mu sie niy stało. Policyjōny drogōwki zbadali ôbōch szoferōw alkōmatym. Jak sie pokŏzało, sprŏwca kolizyje mioł bez 2,5 prōmila alkoholu we swojim ôrganiźmie.

Terŏz ôdpowiy niy ino za sprŏwiynie kolizyje ale przede wszyjskim za kerowanie autym we sztandzie niytrzyźwym. Grozi mu kŏra do 2 lŏt heresztu. Pōnadto gyricht ôbligatoryjnie rozsōndzi świŏdczynie pijynżne na Fundusz Pōmocy Pokrziwdzōnym jak tyż Pōmocy Postpynityncjarnyj we wysokości niy myńszyj aniżeli 5 tys. złotych. Na chopa dostanie tyż postrzodek kŏrny we formie zakazu kludzyniŏ wozideł na ôkres niy krōtszy aniżeli 3 lata.

Zdrzōdło: KMP Zŏbrze, foto: KMP Siymianowice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza