Ze Ślōnskym w pukeltaszy

Dzisiaj, 7.02. 2019r w Rudzie Śląskiej a konkretnie w ZSO nr 3 w Kochłowicach rozpoczęła się akcja “Ze Ślōnskym w pukeltaszy”. Ta inicjatywa powstała w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej oraz Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich. Jej głównym celem jest koordynacja działań związanych z edukacją regionalną rudzkich szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorzy akcji pragną połączyć w większą całość działający już w szkole projekt „Opowiem Ci o moim Śląsku” (powstały pod patronatem Miasta Ruda Śląska) i coroczne Dyktando Godki Śląskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej organizowane przez stowarzyszenie DURŚ oraz zaprosić do współpracy inne placówki w ramach rudzkiej edukacji regionalnej. Chcą by inicjatywa stała się miejscem dzielenia się pomysłami, doświadczeniami i wspólnymi działaniami na rzecz promocji Śląska, jego kultury, ludzi i śląskiej godki. Pomysłodawcą loga i hasła jest Anna Magalska a nad całością czuwa Anna Rzepka.

Tym razem naszym gościem był Patryk Obarski ze stowarzyszenia Śląscy Blogerzy Książkowi. Zrzesza ono około 20 blogów, a na stronie internetowej grupy (silesiaczyta.pl) można przeczytać: „Łączy nas miłość do słowa pisanego oraz pochodzenie ze Śląska (i okolic)”. Spotkaniu towarzyszyła akcja Bookcrossingu!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tytuł dzisiejszego trefu to: Niemałe zamieszanie, czyli śląskie blogi literackie.

Józef Porwoł

 

 

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza