Zaproszenie: Piszą i grają po śląsku

Zapraszamy już na marcową edycję cyklu Krzysztofa Karwata “Górny Śląsk – świat najmniejszy”. Tym razem poświęcony tematowi “Piszą i grają po śląsku”.

To nie pierwszy wieczór teatralny, który poświęcamy tradycyjnej mowie Ślązaków. Tym razem nie będziemy jednak toczyli głębokich debat i spierali się, jaki powinien być status prawny tego języka. Wyróżnimy jego podstawowe cechy, pokażemy, jak się zmienia i rozważymy jego funkcje społeczne. Naszym przewodnikiem będzie językoznawczyni, prof. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego.

Interesują nas przede wszystkim możliwości ekspresyjne etnolektu śląskiego, wykraczające poza poetykę kabaretu czy scenicznego żartu. Okazuje się, że mogą być zaskakująco duże, czego przykładem twórczość poetycka Krystiana Gałuszki z Rudy Śląskiej.

Ponadto zaprezentujemy monodram autorstwa Aleksandra Lubiny pt. „Jeżeś ty chop, Hubercie Morysie?” w wykonaniu Hanny Szczęsnej-Kozik.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

To nie jest język sztuczny. „Gwarą” nazywało się też żargon przestępczy, złodziejski, także uczniowski czy studencki. W każdym przypadku szedł sygnał, że mamy do czynienia z czymś nieoficjalnym, pozbawionym (…) prestiżu. To przekonanie przeszło także na pojęcie „dialekt”, pojmowany jako zbiór gwar. Dlatego wielu ludzi uważa, że jeśli ich mowę uznaje się za gwarę bądź dialekt, to oznacza, że oni sami są kimś gorszym. „Lepsi” są ci, którzy posługują się „językiem”. Język jest nie tylko narzędziem opisu świata, ale też jego postrzegania, a nawet kreowania”.
(fragment rozmowy Krzysztofa Karwata z prof. Jolantą Tambor, zamieszczony w jednym z wydań kwartalnika „Fabryka Silesia”)

Gdzie? Teatr Rozrywki, Chorzów

Dej pozōr tyż:  Uczeń ma prawo. Ruszyła strona internetowa podsumowująca projekt edukacyjny CSW Kronika

Kiedy? 23 marca 2020, godz. 19.30

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza