Zaproszenie na wykłady do Pałacu Donnesmarcków w Siemianowicach Śląskich

Od 20 do 25 sierpnia 2018 roku na terenie rewitalizowanego Pałacu Donnesmarcków w Siemianowicach Śląskich odbędą się wykłady ekspertów i specjalistów z całego świata poświęcone tematyce projektowania nowych funkcji na obszarach zdegradowanych.

Organizatorzy zapraszają (nie tylko!) zainteresowanych przyszłością Pałacu mieszkańców Siemianowic Śląskich, ale także osoby z innych miast, które chciałyby wziąć udział w tym unikalnym doświadczeniu, przekonać się osobiście jak obecnie wygląda to rewitalizowane miejsce, i co będzie się w nim działo w przyszłości.

Wykłady odbędą się w ramach Urban Reneval – Co-Design Your P(a)lace (współprojektuj swoje miejsce/Pałac) – międzynarodowego sympozjum naukowego i warsztatów organizowanych we współpracy z najlepszymi uczelniami zajmującymi się projektowaniem usług społecznych i biznesowych w Europie. W pierwszych dniach wydarzenia w części wykładowej, udział będzie mogło wziąć łącznie 60 osób, a w dniu podsumowującym wydarzenia zakładamy udział 100 osób.

Wśród prelegentów biorących udział w wydarzeniu znaleźli się eksperci ze środowiska naukowego i biznesowego związani m.in. z: London College of Communication, Copenhagen Business School, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem SWPS, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka i Instytutem Biznesu Rodzinnego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Skrzydło C b Pałacu – fot. Bartosz Dworski

Udział w wykładach jest bezpłatny. 

Konieczna jest rezerwacja przez system Evenea: https://codesignyourpalace.evenea.pl/

 

Głównymi organizatorami seminarium są Fundacja STAJNIA oraz Inspiration Point S.A. – właściciel Pałacu Inspiracji – Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich.

 

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.codesignyourpalace.com/ oraz: https://www.facebook.com/codesignyourpalace/.

Dokładny program warsztatów

Przygotowała: Ewa Waszut

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza