Zapraszam do współpracy z World SilesianCongress

Aleksander Lubina

Zapraszam do współpracy z World SilesianCongress w ramach WSC Experts

WSC:

– jednoczy Ślązaczki i Ślązaków z urodzenia, z wyboru serca i rozumu oraz przyjaciół języka,    kultury, literatury oraz tradycji Śląska;

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– upowszechnia wiedzę o organizacjach (towarzystwach, stowarzyszeniach, związkach, partiach) Ślązaczek i Ślązaków;

– przedstawia urzędujących liderów organizacji działających na rzecz Śląska;

– honoruje osobowości Śląska współczesnego;

– buduje zespoły ekspertów wspomagających Ślązaczki i Ślązaków;

– prowadzi Biuro koordynujące sprawy bieżące.

 

WSC to organizacja parasolowa, więc istnieje jedynie możliwość członkostwa pośredniego poprzez członkostwo w gremiach reprezentowanych w Radzie WSC – zgodnie ze statutem danej organizacji.

WSC jest procesem demokratycznym, bez hierarchii, a-partyjnym, gdzie etniczność śląska nie jest istotnym warunkiem działania. Congress zakłada podmiotowość ekspertów, którzy zgodnie z ich możliwościami oraz kompetencjami odpowiadają na pytania osób zadających takowe – inne aktywności ekspertów wynikają wyłącznie z ich nastawień i wyborów.

WSC wspomaga rozwój osób, co powinno przełożyć się na podnoszenie jakości ich działań (także dla śląska). To często występujące synergia, transfer oraz akceleracja.

WSC współtworzy środowiska ludzi otwartych i przychylnych sobie wzajemnie oraz obcym także poprzez budowę zespołów eksperckich.

Zadaniem ekspertów jest stałe podnoszenie jakości World SilesianCongress.

Eksperci  to m.in.: Michał Baraniok, Witold Berus, prof. Leszek Drong, Mirosław Dudek, Czesław Fojcik, Łukasz Jatta, Dariusz Jerczyński, Olek Koenig, Eugeniusz Kosmała, Marian Kuś, Jan Lubos, Marian Makula, prof. Lech Mankiewicz, Magdalena Mołek, Mirosław Neinert, Bernadeta Szymik-Kozaczko.

Dej pozōr tyż:  Edukacja regionalna: Katowicki Szlak Żydowski

World SilesianCongress to idea pana Kamila Otto Waltera-Popławskiego, wspieranego przez Andreasa Drahsa i Krystiana Polednika – wspólnie tworzących Biuro WSC (email: info@worldsilesiancongress.org).

Obecnie w Biurze działają także panie Ilona Kanclerz (WSCWomen– email: women@worldsilesiancongress.org; priv.email: ilonakanclerz@poczta.onet.pl)), >>> Sandra Krzak (WSC Youth– email: youth@worldsilesiancongress.org; priv.email:svvndra.krzak@gmail.com) ), Urszula Nierada-Kwiatkowska– (WSC Experts– email:experts@worldsilesiancongress.org; priv.email: uj.kwiatkowska@gmail.com), Joanna Olesińska-Prus(WSC ICT – RegionalEducationemail: education@worldsilesiancongress.org; priv.email: joannaprus@edu-you.pl) oraz Aleksander Lubina (WSC Organization Development –email: development@worldsilesiancongress.org; priv.email: lubina@interia.pl).

Nikt z Biura lub pozostałych ciał WSC nie jest uprawniony do wypowiadania się ustnego lub pisemnego w imieniu WSC oraz do mówienia w liczbie mnogiej, co mogłoby sugerować, że mówi w imieniu WSC. Biuro z założenia ma działać skromnie, w cieniu i nie odbierać blasku liderom i ich organizacjom, które są zrzeszone w Radzie WSC oraz ekspertom.

Zapraszam do współpracy w zespołach ekspertów

(Proszę o przesłanie zdjęcia oraz krótkiej notatki o sobieze wskazaniem obszaru eksperckiego)

/-/ Urszula Nierada-Kwiatkowska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „Zapraszam do współpracy z World SilesianCongress

 • Avatar
  2 mŏja 2021 ô 11:33
  Permalink

  Górnoślązaczka i Brytyjka. Nauczuciel języka angielskiego, specjalista nauczania języka angielskiego jako dodanego. Edukatorka kultury. Popularyzatorka tradycji i kultury śląskiej. Doświadczona w pracy z osobami niepelnosprawnymi i dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz doroslymi. Od lat pracuje jako edukator i nauczyciel w szkole 2-go stopnia w Wielkiej Brytanii.

  Ôdpowiydz
 • Avatar
  1 mŏja 2021 ô 12:53
  Permalink

  Gotowy pracować na rzecz Śląska i Ślązaków tym bardziej , że rodzina matki po wojnie za udział w walce o lepszy świat – wolny i niepodległy doświadczyła największej tragedii z rąk poloków w pow. cieszyńskim .3 osoby zamordowane Matka Emilia i dziadek Jan Brudny wiezieni , bici i upokarzani pozbawieni praw obywatelskich i honorowych .Całe gospodarstwo doszczętnie spalone i rozkradzione a dzisiaj nie może być w żaden sposób upamiętnione i uhonorowane w tym kraju. Już 20 lat prowadzę kampanię o elementarną sprawiedliwość .Bez pomocy państwa , gminy czy kościoła odbudowałem to z rodzicami udzielając się również społecznie.Kilka lat byłem przewodniczącym DFK w Skoczowie pracując na rzecz mniejszości niemieckiej również prezesem SUTW ( Skoczowskiego Uniwersytetu III Wieku) Członek ŚPR .

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza