ZAKSA we Final Four!

Siatkŏrze ZAKSY Kandzierzyn-Koźle szafnyli wygrać rewanżowy szpil we Friedrichshafen aż 3-0 i awansowali do Final Four Ligi Majstrōw we siatkōwce, jake bandōm 12 i 13 maja we Kazaniu.

Piyrszy szpil we Kandzierzynie-Koźlu wygrała ZAKSA yno 3-2 i kibice sie starali jeźli to styknie na awans. Szpil w Niymcach to jednak popis siatkŏrzy ZAKSY, kerzy dōminowali ôd samego poczōntku. Piyrszego seta wygrali 25-19, a we nastypnych bōło corŏz lepiyj. Wygrali je 25-18 i 25-13.

VfB Friedrichshafen – ZAKSA Kandzierzyn-Koźle 0-3 (19-25, 18-25, 13-25)

VfB: Steuerwald (libero), Tischer, Sossenheimer, Takvam, Bołądź, Protopsaltis, Collin  – Kocian, Gunthor, Malescha, Spath-Westerholt, Kevorken. Trener Vital Heynen.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

ZAKSA K-K: Zatorski (libero), Toniutti, Buszek, Wiśniewski, Torres, Deroo, Bieniek – Jungiewicz. Trener Andrea Gardini.

Foto na wiyrchu: Piotr Przyborowski / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza