Z ôstatnij chwile: Na autobanie

Za szofera jeżdża ôd niydowna, ale fest rada. Sam po drōgach jeżech durś za piyrszo, bo wszyjscy inksi jadōm za mnōm. Bez to dobrze widza przed siã. A jak yno tym inkszym sie zmierznie, to jadōm ze szwōngym i titaniym, coby za chwila na mie poczekać na skrziżowaniu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Niy roz tyż kogo karna, na tyn przikłod moigo chopa. Tyn już sie niy trzimie czego yno, coby sie zaś niy klupnyć w gowa na kierym ôkryncie. Już ni mo tyż strachu, że zachocza jaki borsztajn abo przikopa abo stana na skrziżowaniu i byda ôdpolać auto szōsty roz. Mo trwani jak kieryś roz mi klaruje, że jak nic niy widza, to dobrze sie je te blyndy rozświycić.

Karna tyż teściowo i doprowdy niy wiym czamu wala taki abfale, że pyrskōm po szybie a mōm cyknyć migacz. Abo skyrż jeji huta niy widza, ze jedzie gynau w nos inksze auto na skrziżowaniu. Ôna na te szczynście nimo strachu jak moj chop i rada sy mnōm jedzie.

Jak roz w drodze nazod ze Bełku. Tela razy sie w gowie godałach na rōndzie w prawo, coby jeszcze do Czerwōnki zajechać. No i pojechałach w prawo yno niy na tym rōndzie! Hercklekotōw eh dostała jak uwidziałach tabulka kaj stoło Autobana! No i musiałach sie rozfechtować i niy wiym jak to sie stało, alech jechała do Żorōw zamias do dōm, ô czym zdōnżył mi pedzieć mōj chop, jakech miała jeszcze jedna kryska bateryjki we telefōnie i wartko mu klarowałach co widza wele sia. Kozoł mi jechać nazod jak bydzie szło. Szło we Żorach…

Dej pozōr tyż:  Monika Neumann: Maibaum

I durś mi sie tak trefi, co tyż mōm ôstanio krapla we baku.
Roz, rychtyk bez przipadek, znodłach sie na autobanie zaś z jednōm kryskōm i tym proznym bakym we Gliwicach. Policjo darła za mnōm, toż aż tak fest eh sie niy boła. Mōj chop zaś mie z tego wykludził. Mieli my czas, że ôdbiyroł telefōn i pytoł: “duszko, co terozki widzisz?”

Mōm taki knif, jak jada, a niy wiym jak trefić, to jak je zaś te same skrziżowani abo rōndo, to jada w inkszo strōna niż piyrwyj, aż na ôstatku trefia. Ale skyrż tego coby trocha prziszporować na paliwie i trefić zaroz, to mōm już terozki nawigacjo!
Ta dopiyro mi robi miszōng, sztyjc godo: Nazod!

Agnyszka Ôciypkowo

Agnieszka Snopek – Dziołcha z Leszczyn, ze Ślōnska. Rechtōrka, artystka, mamulka trojki bajtli. Baba swoigo chopa. Durch we szwōngu a dycki w gangu i na ôstatni driker. Godo, a ôstatnio i szkryflo.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza