Z dawnej prasy śląskiej: Głos Górnego Ślaska 1931

Dziennikarze chętnie wytykają politykom różne potknięcia. Miedzy innymi związane z posiadanymi przez nich nieruchomościami. Wszyscy pamiętają zapewne, jak swego czasu jednego z polityków wyśmiewano jako „ciecia u Niemca”, innemu zarzucano że w jego mieszkaniu prosperuje dom płatnych uciech cielesnych. W ostatnich dniach rozpisywano się o innym polityku, który pobiera z sejmu pieniądze na wynajem mieszkania, a tymczasem zamieszkuje on u swojej „przyjaciółki”.

Okazuje się że to nic nowego, podobne wpadki były udziałem prominentnych osób wiele lat temu i to na naszym śląskim podwórku:

„Adwokat Dr. Buzek

Bierze tylko czynsz w dolarach i każe sobie płacić po 10 dolarów miesięcznie za jeden pokój znajdujący się w suterenach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Imiennicy adwokata Dra Buzka, będący jeszcze na czeskim Śląsku, strasznie się domagają od Czechów praw w imieniu Polaków. U nas Buzkowie też służą a jeden z nich magnatowi hrabiemu von  Donnersmarck, u którego jest brat adwokata Buzka  naddyrektorem. Sam zaś adwokat Dr. Buzek jest również wielkim patrjotą. Ale cóż, kiedy u niego odgrywa większą rolę dolar aniżeli złoty polski. Wynajął on w swej willi pewnemu kelnerowi mieszkanko, składające się z pokoju i kuchni, ale pod warunkiem, że kelner będzie jemu płacił 10 dolarów miesięcznie, a czynsz przyjmuje tylko w dolarach. Tak się więc robi….

…bo dolar przecież to wartość 8,90zł, czyli łącznie 89zł za jeden pokój z kuchnią. To się nazywa potem partjotyzm, a p. mecenas Dr. Buzek, tego nie chce słyszeć. A Dr. Buzek to nie byle kto, bo to b. radca ministerialny Rządu Polskiego.

Ładnie, co?”

(Pisownia oryginalna. Cytowany tekst pochodzi z: „Głos Górnego Ślaska”, Katowice 1 listopada 1931r. Dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej).

Tomasz Heisig – Ślązak z urodzenia i wyboru. Amator górnośląskiej historii, literatury, krajobrazu i kuchni 🙂

 

Foto tytułowe: Gazeta “Silesia” z Cieszyna, źródło: Silesia / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tomasz Heisig – Ślązak z urodzenia i wyboru. Amator górnośląskiej historii, literatury, krajobrazu i kuchni.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza