XIV tref ze seryje „Ślōnski sztwortek”

Dzisiej 25.04.2019r we Halo! Rybnik ô piōntyj po połedniu, bōł XIV tref ze seryje „Ślōnski sztwortek”.

Tematem dzisiejszego spotkania było piękna idea o pomaganiu dzieciom z autyzmem i akcji Klubu Sportowego Moto H2O Rybnik pt: “Płyniemy Polsko 2019”.

Jak Ślązacy zorganizowali rajd, w którym celem jest opłynięcie skuterami wodnymi, po raz kolejny Polski rzeką Wisłą, Bałtykiem i Odrą. W tym roku przez znacznie liczniejszą, międzynarodową ekipę zawodników. Opowiedzą o tym Dariusz Gryt, Jacek Biskupek i Wojciech Ostrzołek. Można było posłuchać, pogodać, pozaglądać a nawet usiąść na skuterze wodnym. Rajd w tym roku rozpoczyna się 27 kwietnia w Ustroniu a kończy 4 maja w Rybniku.

Organizatorzy akcji zapewnili nas o współpracy i promowaniu nie tylko Rybnika, Śląska, śląskiej mowy mówionej ale też pisanej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na ta okoliczność Fojerman napisał krótki wiersz :

Płynymy Polsko

Płynymy Polsko, bez rzyki, morze…
Ślōnzok poradzi, Ślōnzok pokoże,
Jako pōmogać inkszym w potrzebie,
Ale liczymy tyż i na Ciebie,
Że ciepniesz kotlok sam do szporkasy,
A tyż pōmożesz tym dzieckōm naszym.

Fojerman

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza