XI tref ze seryji „Ślōnski sztwortek”

Dzisioj we sztwortek 24.01.2019 r ô 16:30 (sztwortyj po poledniu) pokozany bōł bez członkōw DURŚ XI tref ze seryji „Ślōnski sztwortek” we Halo Rybnik pod mianym: ”Downe zwyki na Ślōnsku ôd Godōw do Ôstatkōw” we kerym szło nie yno posłuchać, ale i poczytać i pogodać.
Szło richtik fest nie yno pogodać i poczytać ale pośpiywać a zagrać, bo ôkozało sie, co Utopek czyli Bogdan Dzierżawa fajnacko gro na ôrgankach.

Jōzef Porwoł, DURŚ

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Pamiętasz...

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza