XI tref ze seryji „Ślōnski sztwortek”

Dzisioj we sztwortek 24.01.2019 r ô 16:30 (sztwortyj po poledniu) pokozany bōł bez członkōw DURŚ XI tref ze seryji „Ślōnski sztwortek” we Halo Rybnik pod mianym: ”Downe zwyki na Ślōnsku ôd Godōw do Ôstatkōw” we kerym szło nie yno posłuchać, ale i poczytać i pogodać.
Szło richtik fest nie yno pogodać i poczytać ale pośpiywać a zagrać, bo ôkozało sie, co Utopek czyli Bogdan Dzierżawa fajnacko gro na ôrgankach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jōzef Porwoł, DURŚ

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza