Wspólne losy ludzi pogranicza – zaproszenie na konferencję w Hulczynie

Co wspólnego mają ze sobą Ziemie Hulczyńska i Cieszyńska, przedwojenny polski Górny Ślask, Alzacja-Lotaryngia, Luxemburg, Pomorze oraz Słowenia?

Mężczyźni z tych regionów byli w czasie II wojny światowej wcielani do niemieckiej armii. Unikalna możliwość porównania podobnych dziejów ludzi z wymienionych regionów pojawi się na międzynarodowej konferencji, symboliczne urządzanej w Hulczynie na czeskim Śląsku.

Do uczestnictwa w konferencji należy zarejestrować się wysyłając wiadomość na e-mail: info@ic-hlucin.cz najpóźniej do 15. kwietnia 2019.

Zgłoszenia umożliwią zapewnienie tłumaczeń symultanicznych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Konferencja odbędzie się 18 maja 2019 w Domu Kultury w Hulczynie.

Na podstawie materiału Muzeum Hlučínska notatkę przygotował Kamil Kotas.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza