“Władysław kozielsko-bytomski. Ambitny władca Górnego Śląska” – książka z naszym patronatem

Książka Damiana HalmeraWładysław kozielsko-bytomski. Ambitny władca Górnego Śląska” to opowieść o niezwykle ambitnym władcy, który nie chciał być tylko biernym obserwatorem politycznych wydarzeń. Pomimo niewielkiego księstwa i skromnych środków, Władysław prowadził odważną politykę zagraniczną pomiędzy konkurującymi ze sobą regionalnymi mocarstwami – Czechami Luksemburgów i Polską Piastów.

Książę kozielski Władysław, syn Kazimierza bytomskiego, szybko zjednoczył księstwo bytomskie. Był jednym z aktywniejszych politycznie książąt śląskich, utrzymywał ścisłe kontakty z dworami w Krakowie, Budzie i Pradze. Jako jedyny z górnośląskich Piastów aktywnie uczestniczył w wydarzeniach wojny o Śląsk z lat 1345-1348, a jego umowa z Kazimierzem Wielkim do dziś stanowi sporą zagadkę dla historyków.

Ten ambitny Piast do tej pory nie doczekał się swej biografii, przez co jest postacią nieco zapomnianą i rzadko wspominaną, pomimo swego barwnego życiorysu i niezwykłych politycznych koneksji. Książka, choć popularnonaukowa, to jednak przygotowana została na podstawie obszernych badań źródłowych i porównawczych oraz szerokiej bibliografii. Recenzent książki, dr hab. Marcin Böhm, prof. UO, podkreślił jej znaczenie dla poznania dziejów średniowiecznego Górnego Śląska w czasach hołdów lennych i polsko-czeskich walk o dominację na Śląsku. Stanowić więc może zarówno ciekawą pozycję dla historyków, jak i amatorów – miłośników Klio i dziejów Śląska.

Książka stanowi jednocześnie początek serii „Górnośląskie Zeszyty Historyczne” – wspólne dzieło dwóch śląskich wydawnictw: Silesia Progress i Wydawnictwa Illustris. Na jej łamach publikowane będą biografie postaci związanych z Górnym Śląskiem i zasłużonych dla tego regionu, zarówno tych znanych z kart podręczników, jak i nieco zapomnianych. Bogato ilustrowane zeszyty, których autorami będą każdorazowo znawcy danej postaci i okresu, powinny stać się ciekawą propozycją dla wszystkich zainteresowanych historią Górnego Śląska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: Spotkanie z Moniką Neumann

O autorze:

Damian Halmer (ur. 1985) –  historyk, muzealnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor, współautor i redaktor publikacji zwartych i kilkunastu artykułów naukowych. Zajmuje się badaniami z zakresu historii politycznej Górnego Śląska w średniowieczu, historii ziem pogranicznych, jak również dziejami górnośląskiego sportu. Mieszka w Czerwionce-Leszczynach.

***

Publikacja została wydana m.in. pod patronatem Wachtyrza.

Książka do nabycia wysyłkowo w obu wydawnictwach oraz w księgarni na pl. Kościuszki w Bytomiu:

https://www.silesiaprogress.com/pl/p/Wladyslaw%2C-ksiaze-kozielsko-bytomski-12771283-ok.-1352.-Ambitny-wladca-sredniowiecznego-Gornego-Slaska/1319

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza