Wirtualno wystawa herbōw – cz. 1

Wirtualno wystawa herbōw skiż trzidziestolecio samorzōndności we III RP. Dzisiej piyrszy kōnsek.

RUDA ŚLŌNSKO

Kaj szukać jōntrzka ty Rudy Ślōnski?
Dyć rozciepane wpiyrw jeji kōnski
Choć wszyske Państwo Bytōmske trzimie
Zdało co ziymia ta dugo drzymie

Ze industryjōm wylazła z ćmoka
Kaj wōngel, ajza – niy trza boroka
Tōż gruby, huty i inksze werki
Wartko bogacōm – niy duperelki

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I Ruda Ślōnsko tako dźwigajōm
Po drugi wojnie już jōm tu majōm
Wiyrek wpiyrw „rynka ôddoł” Fryncicie
A łōna w kōńcu Rudzie – to wiycie.

Ruda Ślōnsko i Strumiyń – ilustracyje ôd Marka Wacława Judyckiego

STRUMIYŃ

Miano ôd strumiynio wziyła prawie sztela
Wojanowi princ doł morgōw tu dość wiela
Dyć czynsto Racibōrz wadziōł sie z Cieszynym
Na granicy leżeć zdowajōm dziedziny

Ô wsi już szkryfnyli we piytnostym wieku
Kej Kornicōw bōła – wiydz ô tym czowieku
W kōńcu princ cieszyński doł jōm Brodeckiymu
Prawa miejske Strumiyń tyż erbnōł przi niymu.

 

ŁAŃCUT – Landshut

Krōl Kazimierz Wielgi tyn Landshut lokowoł
Władysław Opolczyk we tym reskiyrowoł
Ściōngnōł Bajerokōw – miyszkali w Landshucie
Tōż stōnd twoje miano przezocny Łańcucie

Zamek twōj drzewniany – Tatarōm ôpiyroł
Niyjedyn czambulik w te strōny zaziyroł
Dyć żeś wiela strzimoł – dzisioj historyjōm
Sie asisz – niy darmo sōm na cia zaziyrōm

Łańcut – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

STRZYŻŌW

Kaj sie Stobnica z Wisłokym zlywo
Grōd stoł już downo – niychej niy dziwo
Iże princ Wiślan podźwigoł tukej
Strzeżno – w tym miana piyrszego szukej

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

Prziszli Pepiki, prziszli Polany
W kōńcu Bogoriōm tyn grōd bōł dany
Potym Tatary ciyngym go polōm
Dyć je do dzisioj – ludzkōm to wolōm.

Strzyżōw – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego

ZAWIDŌW

Na Gōrze Michała kościōł postawiyli
Tu ze Archaniołym bliżyj Boga byli
We włościach biskupa tako miśniyńskego
Dyć z korzynio przeca tu echt łużyckiego

Kej wojny husycke jako mōr w tych strōnach
Dziw co ty dziedzinie niy prziszło z tym skōnać
Dziw iże durś dźwigo, mieszczany starajōm
Ze wiarōm w Pōnbōczka ciyngym siyły majōm.

Zawidōw – ilustracyjo ôd Marka Wacława Judyckiego
Ilustracyje ôd Marka Wacława Judyckiego

Bronisław Wątroba

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza