Wihajster z Mokrego

Wihajster z Mokrego

Znŏlŏz sie w kōńcu, jedyn na świecie.
Wihajster drogi na staryj kecie.
Bez wieki, wojny, a ôn durś cały.
Dinks zaruściały.

Na co wihajster jest we tyj ścianie?
Mono fto słyszoł jakieś podanie.
Mono za Niymca powiesił kiery.
Dinks ôd giwery.

Takim wihajstrym, krōle, papiyże.
To zawiyrali zōmkōwe dźwiyrze.
Mono ôn z gwoździa krziża świyntego.
Dinks ze Mokrego.

Może to tajla z auta, traktora.
Widziołech w życiu wihajstrów pora.
Nim zawiyrali wiynziynno klota.
Dinks ôd U-Boota.

Szło by tak gdybać, aż bydzie cima.
Chyba na świecie mōndrego ni ma.
Jak chcesz zoboczyć, jo Ci pokoża.
Dinks ze cmyntorza.

 

Sławomir Fudala

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza