Znajdź swojego Ślązaka

Znajdź swojego Ślązaka w wyborach do parlamentu

Jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej decydującej o przyszłości Polski, jak i naszego Hajmatu - Śląska, z tego też powodu zadałem pytania kandydatom z różnych komitetów których jednak łączy deklarowana narodowość śląska.

Na pytania odpowiedzieli kandydaci z czterech komitetów wyborczych:

  • Tomasz Słupik - Koalicja Obywatelska, Sejm okręg 31-Tomasz Brzezina - Konfederacja, Nowa Nadzieja, Sejm okręg 31
  • Maciej Kopiec - Nowa Lewica, Senat okręg 80
  • Kasper Piechatzek - Nowa Lewica, Sejm okręg 29
  • Michał Gramatyka - Trzecia Droga Polska 2050, Sejm okręg 31
  • Monika Rosa - Koalicja Obywatelska Nowoczesna, Sejm okręg 31

Wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że popierają uznanie zarówno języka jak i śląskiej tożsamości etnicznej oraz zamierzają przekonywać do sprawy śląskiej nawet najbardziej niechętnych członków swoich partii. Jeżeli chodzi jednak o klimat w partii zaczęły pojawiać się różnice, Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga mają wpisane do programu te kwestie, więc jak powiedział Kasper Piechatzek – głosując przeciwko, złamaliby obietnice dane wyborcom, a lewica danego słowa nie łamie, ponadto straciliby zaufanie swoich śląskich wyborców. Dodatkowo Tomasz Słupik z Koalicji Obywatelskiej oraz Maciej Kopiec z Nowej Lewicy zadeklarowali, że uznanie Ślązaków jak i naszego języka jest to sprawa praw człowieka oraz kwestia gdzie sami liderzy ich partii dawali gwarancje przez co będą zabiegać o obowiązywanie w tych głosowaniach dyscypliny partyjnej. Tomasz Brzezina z Konfederacji podkreślił, że w zależności od tego kto wejdzie z list konfederacji do sejmu będzie łatwiej lub trudniej przekonać członków swojego klubu. Najprawdopodobniej chodzi mu o rywalizację na listach konfederacji między narodowcami którym przeszkadzał nawet język śląski w Kauflandzie, a właśnie kandydatami wolnościowej Nowej Nadziei.

Zapytałem również o kwestię równie kontrowersyjną jak ważną, a mianowicie o Obóz Zgoda i zbrodnie powojennego państwa polskiego na Ślązakach. Kandydaci z listy Konfederacji oraz Koalicji Obywatelskiej zgodzili się co do tego, że państwo polskie musi rozliczyć się z tym tematem.
Kandydat Trzeciej Drogi podkreśla, iż rozliczałby osoby winne a nie „państwo” jako takie oraz w miarę możliwości zadośćuczynienie za szkody.

"Popieram mówienie o prawdzie historycznej, popieram szerzenie wiedzy o Tragedii Górnośląskiej. Przy całej stanowczości o polskim współudziale w eksterminacji Ślązaków, jestem zwolennikiem myślenia o przyszłości i kultywowaniu naszych tradycji. Ciekawym pomysłem byłby na przykład rządowy program ratowania śląskich nieruchomości od zagłady, obca mi jest natomiast retoryka reparacyjna. Wolę mniej kontrowersyjne i skuteczniejsze programy, które realnie pomogą ratować śląskie dziedzictwo" - mówi Poseł Kopiec

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kandydat Lewicy Kasper Piechatzek wypowiedział się w podobnym tonie - w jego opinii należy działać na rzecz pamięci, a nie ścigać sprawców, którzy już nie żyją.

Barbara Dziuk jedna z bardziej znanych śląskich osobowości politycznych, kandydatka PiS do Sejmu – niestety nie odpowiedziała na zadane pytania.

Autor: Tomasz Świerczek

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza