We gōrnoślōnskich miastach skuli smogu umiyro nojwiyncyj ludzi w Europie

Grupa naukowcōw ze Barcelōńskigo Instytutu dlo Globalnego Zdrowio (ISGlobal) ôpublikowała wczorej (19 stycznia 2021) we naukowym cajtōngu „The Lancet” wyniki swojich badań nad wczasnōm umiyralnościōm skuli smogu we hned tysiōncu miast we Europie.

Podle jejich badań szło by uniknōńć w sumie 52113 wczasnych śmierci rocznie, jeźli by były społniōne prawidła ôd WHO, a nawet 204164, jeźli by zaniyczyszczynia zmyńszyć do nojniższego zmierzōnego skupiynio.

Grupa stworziła dwa rankingi. Piyrszy ułożōny podle nojsrogszyj umiyralności skuli pyłōw zawieszōnych, a drugi skuli dwutlynku azotu. Gōrnoślōnske miasta dōminujōm we tym piyrszym:

1. Brescia (Italijo)
2. Bergamo (Italijo)
3. Karwino
4. Vicenza (Italijo)
5. Gōrnoślōnsko-Zogłymbiowsko Metropolijo
6. Ôstrawa
7. Jastrzymbie-Zdrōj
8. Saronno (Italijo)
9. Rybnik
10. Hawirzōw

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We drugim rankingu we piyrszyj dziesiōntce sōm miyndzy inkszymi Madryt, Turyn, Paryż, Milan i Barcelōna.

Na drugim kōńcu we ôbōch przipodkach sōm miasta we Skandynawiji, ze islandzkim Reykjawikym i norweskim Tromsø na samym wiyrchu.

Badanie noleży do światowego rankingu miast ISGlobal.

Fot.: Barbara Trela-Szyma.

Dej pozōr tyż:  Opa Heinrich ôpowiadoł (1): Wir sind Kinder aus Guttentag

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza