Wachtyrzowi je pōł roku

Naszymu portalowi, Wachtyrz.eu, je już pōł roku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Bez tyn czas ôpublikowalimy 724 artykułōw, kere napisało 32 autorōw, z czego 55% bōło po ślōnsku, 43% po polsku, 2% cuzamyn po niymiecku, czesku i angielsku.

W tym czasie bōły przeczytane 613.201 razy ôd 395.476 czytŏczy.

Naszymu profilowi na Facebooku przaje 2.497 ôsōb.

DZIYNKUJYMY!

*****

Nasz portal, Wachtyrz.eu, działa od pół roku.

W tym czasie opublikowaliśmy 724 artykułów, które napisało 32 autorów, z czego 55% było po śląsku, 43% po polsku, 2% łącznie po niemiecku, czesku i angielsku.

Przeczytano je w tym czasie 613.201 razy przez 395.476 czytelników.

Nasz profil na Facebooku polubiło 2.497 osób.

DZIĘKUJEMY!

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza