Wachtyrzowi je pōł roku

Naszymu portalowi, Wachtyrz.eu, je już pōł roku.

Bez tyn czas ôpublikowalimy 724 artykułōw, kere napisało 32 autorōw, z czego 55% bōło po ślōnsku, 43% po polsku, 2% cuzamyn po niymiecku, czesku i angielsku.

W tym czasie bōły przeczytane 613.201 razy ôd 395.476 czytŏczy.

Naszymu profilowi na Facebooku przaje 2.497 ôsōb.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

DZIYNKUJYMY!

*****

Nasz portal, Wachtyrz.eu, działa od pół roku.

W tym czasie opublikowaliśmy 724 artykułów, które napisało 32 autorów, z czego 55% było po śląsku, 43% po polsku, 2% łącznie po niemiecku, czesku i angielsku.

Przeczytano je w tym czasie 613.201 razy przez 395.476 czytelników.

Nasz profil na Facebooku polubiło 2.497 osób.

DZIĘKUJEMY!

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza