Wachtyrz je 3 lata stary!

Wachtyrz wysztartowoł 4 lutego 2018 roku, tōż pŏra dni nazŏd mieli my 3 geburstak, ô keryn my tradycyjnie zapōmnieli. Do dzisiej ôpublikowali my 2.881 artykułōw! Na tejla tekstōw robiōło 79 autorōw. A po jakiymu piszymy? 48% artykułōw bōło po ślōnsku, 49% po polsku, 3% cuzamyn po niymiecku, czesku, angielsku a inkszych.

W tym czasie bōły ône przeczytane 2.376.879 razy.

Naszymu profilowi na Facebooku przajōm 5.163 ôsoby.

DZIYNKUJYMY!

*****

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nasz portal, Wachtyrz.eu, działa od 4 lutego 2018.

Tradycyjnie zapomnieliśmy o naszych urodzinach. Do dziś opublikowaliśmy 2.881 artykułów,  na które pracowało 79 autorów. A w jakim języku publikujemy? 48% atykułów było po śląsku, 49% po polsku, 3% łącznie po niemiecku, czesku, angielsku i innych.

W tym czasie były one czytane 2.376.879 razy.

Nasz profil na Facebooku polubiło 5.163 osoby.

DZIĘKUJEMY!

Dej pozōr tyż:  Tydzień śląskiej nauki w Europarlamencie, czyli Śląsk w Europie 3.0!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

5 kōmyntŏrzi ô „Wachtyrz je 3 lata stary!

 • 8 lutego 2021 ô 17:56
  Permalink

  Mögen es weiter erfolgreich sich entwickeln und mehr Deutsch dazukommen, damit die Spalte Deutsch nicht mit in die Kategorie von “anderen Sprachen” dazugehört, wo doch Polnisch hierbei als gleichberechtigt neben Schlesisch steht. Wenn Oberschlesien eine wahrlich multikulturelle Region ist, dann ist diese Betrachtung von Deutsch neben Schlesisch und Polnisch gleichermaßen zu betrachten. Es besitzt nicht den universellen Status einer Lingua franca wie Englisch, sondern den einer oberschlesischen Muttersprache (ich spreche hierbei nicht von der institutionell behaupteten Muttersprachlichkeit der deutschen Minderheit, sondern jene von den tatsächlich vorzufindenden Muttersprachlern in einer geringeren feinen Zahl in der Heimat und Mehrzahl in Deutschland bzw. Österreich).

  Ôdpowiydz
  • 12 lutego 2021 ô 00:39
   Permalink

   Jup, bloß strömen die Gelder der DM an Leute, die mit Sprachlichem Deutschtum oft wenig zu tun haben… Obligatorische Deutschkurse für die Mitglieder der DM, die kein Deutsch können sind seit 30 Jahren fällig, ansonsten Ausschluß aus der DM! – Und, dass muss von oben, bzw. Ganz Oben – der BRD – kommen. Davon hätten alle Profit, wer Deutsch ist wird am einen obligatorischen und einfach zugänglichen Deutschkurs Teil nehmen, versteht sich von sich aus. Die Spreu muss vom Weizen endlich getrennt werden! Und Platz frei für Ambitionierte Leute und Deutschsprachler, die eine echte deutsche Sprachgemeinschaft in O/S suchen. Problem in der DM: es ist einfacher seinen Posten in der DM beizubehalten, wenn die Konkurrenz kein Deutsch kann, diesen Teufelskreis gillt es zu unterbrechen.

   Ôdpowiydz
  • 12 lutego 2021 ô 14:47
   Permalink

   Die feine geringe Zahl, die oft irgendwie Abseits der DM ihren Lebensweg sucht/findet und keine Sinn darin Sieht am Fasadendeutschtum Teilzunehmen. Ob Wachtyrz Sie auffängt? Wäre Mall ein cooles Statement, gegenüber der Führüng der DM, scheint so als, ob viele daran Gut sein lassen, konkurrenzlos auf Ihren Posten zu sein, mangelns der Deutschkenntnisse in der Breite der DM. Eigentlich müsste die Führung der DM eine Breites, leichzugängliches Angebot an Deutschkursen anbieten und dabei Mitglieder die kein Deutsch können, bzw. Nicht Ambitioniert genug sind an den Deutschkursen, trotz mangelnder Deutschkenntnis teilzunehm, aus der DM ausschließen. Die Wirtschaft würde schnell Interesse an solchen Nästern Deutschsprachiger finden.

   Ôdpowiydz
 • 8 lutego 2021 ô 17:52
  Permalink

  Yno tak dalyj, i mocka sioł i zdrowio do dalszyj roboty! 100 lot!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza