W poniedziałek Ślązacy zaprotestują przeciwko atakowi na swoją kulturę

Plan marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego, by przekształcić Regionalny Instytut Kultury w Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, wywołał na Śląsku niemałe wzburzenie. Zaprotestowały przeciwko niemu liczne środowiska, a pod zainicjowaną w internecie petycją podpisało się ponad 1300 osób, w tym znane postaci świata nauki, kultury i polityki, jak prof. Tadeusz Sławek, Aleksandra Klich, Henryk Waniek, Monika Rosa czy Jerzy Ciurlok.

To jednak nie koniec sprawy. Marcin Musiał, jeden z inicjatorów petycji, zapowiada dalszy protest:

My, Ślązaczki i Ślązacy, obywatelki i obywatele, musimy być na sesji sejmiku i pokazać radnym, że nie jest nam obojętne, w którą stronę zmierza polityka naszego regionu. Nie możemy pozwolić na to, by ideologia pokonała kulturę, a partyjne polecenia z Warszawy tłamsiły naszą śląską kulturę.

16 grudnia sejmik województwa śląskiego weźmie pod głosowanie uchwałę w tej kontrowersyjnej sprawie. O godz. 8:30 pod pomnikiem Wojciecha Korfantego na pl. Sejmu Śląskiego odbędzie się spontaniczny obywatelski protest. Zostaną przedstawione postulaty i wystąpią zaproszeni goście, a następnie na godz. 9:00 protestujący przejdą do gmachu Sejmu Śląskiego, by uczestniczyć w sesji sejmiku.

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza