VIII diktand Godki Ślōnskij – zapowiydź

28 maja o 17.00 rozpocznie sie VIII diktand Godki Ślōnskij.

Regulamin i wszyjske wiadōmości sōm na plakacie.

Wcześnij ô 15.30 bydzie rozdani nagrodōw na projekt Dursika Ślōnskigo dlo bajtli. Potym ô 16.00 zacznymy zapisywać uczestnikōw diktanda, podczas kerego bydzie śpiywać zespôł Śpiewaczy KGW Popielōw-Radziejōw.  Po diktandzie ôd 18.45 wystōmpi zespōł  Adam Kulisz i Michał Kielak.

Do wygranio nagrody piyniynżne, rzeczowe a wycieczki do Brukselle.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Regulamin dyktanda języka śląskiego

Dej pozōr tyż:  Ślōnzŏk szefym czeskigo hokeja

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „VIII diktand Godki Ślōnskij – zapowiydź

 • 13 kwiytnia 2022 ô 15:41
  Permalink

  Chopy, idzie kajś ôboczyć wczaśnijsze edycyje? Jeżech już majerantny, nale bych rady napisoł sam dla sia.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź do Arqueek Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza