VIII diktand Godki Ślōnskij – zapowiydź

28 maja o 17.00 rozpocznie sie VIII diktand Godki Ślōnskij.

Regulamin i wszyjske wiadōmości sōm na plakacie.

Wcześnij ô 15.30 bydzie rozdani nagrodōw na projekt Dursika Ślōnskigo dlo bajtli. Potym ô 16.00 zacznymy zapisywać uczestnikōw diktanda, podczas kerego bydzie śpiywać zespôł Śpiewaczy KGW Popielōw-Radziejōw.  Po diktandzie ôd 18.45 wystōmpi zespōł  Adam Kulisz i Michał Kielak.

Do wygranio nagrody piyniynżne, rzeczowe a wycieczki do Brukselle.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Regulamin dyktanda języka śląskiego

Dej pozōr tyż:  Zakładowy Dom Kultury w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „VIII diktand Godki Ślōnskij – zapowiydź

 • 13 kwiytnia 2022 ô 15:41
  Permalink

  Chopy, idzie kajś ôboczyć wczaśnijsze edycyje? Jeżech już majerantny, nale bych rady napisoł sam dla sia.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza