Utopek z kamratami robi chaja!

Zdŏ wōm sie co Utopkōw już niy ma? Ah kaj Tam! Ale niedugo nie bydōm miały kaj żyć…   Ôbejrzta sami.

“Suchy Utopek” to dwa filmy – jedyn fabularny a drugi edukacyjny. Ale niy ino! To cało kampnijŏ społecznŏ po ślōnsku. Gŏdomy ô suszy, szporowaniu wody, ôchronie natury i inkszych pokrewnych roztōmajtnych sprawach. Złōnaczyli my 700 drukowanych dinksōw – folderōw edukacyjnych i plakatōw. Do tego srogŏ akcja we internecie. Cołko ta robota by gŏdać ô richtig ważnym problymie – ô suszy. Do tego prōmujymy używanie jynzyka ślōnskiego kaj ino sie dŏ, wchodzi do przestrzyni publicznyj do ludzi, kierzy jeszcze niy trefili na ślōnskie ksiōnżki i media. Niy je ôn idealny – ale taki jaki używōmy. Ôbejrzta tera film dokumyntalno-edukacyjny, kiery wyelkleruje wōm, co naprŏwdy mōmy utropa.

Naszŏ akcyjŏ we internecie kierujymy do wszyjskich Ślōnzokŏw. Drukowane rzeczy sōm na ôbszar ze gmin: Ôlesno, Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice, Dobrodzień, Lasowice Wielkie, Kluczbork, Turawa, Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Strzelce Opolskie i Ujazd. Kŏżdy (do wyczerpania zapasōw) ze tych gmin, fto pokŏże nōm co szporuje woda, dostanie gryfno tasza wielorazowŏ ze ôbrazym ôd słynnego malarza Bebokōw – Grzegorza Chudego. Zresztōm na plakatch tyż jego malunek.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pamiyntejcie, im wiyncyj Waszych kamratōw sie ô tym dowiy, tym wiynkszo szansa co poradzymy ôchronić natura, woda no i Utopka z Połednicōm!

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Akcja zmajstrŏwało Stowarzyszenie Opowiadamy ze Szywołdu wele Ôlesna. Jyj pomysłodawcōm, głōwnym realizatorym i reżyserym filmōw jest zech jŏ – Mateusz Pawełczyk. Ale niy poradziōł bych bez poru człōnkōw stowarzyszyniŏ, familije i wszystkim tych, co jakoś pomogli abo podowajōm dalyj. No i bez geldu w ramach dofinansowaniŏ przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. A ôperatorym je Stowarzyszynie Dolina Stobrawy i Stowarzyszynie Kraina Św. Anny.

Chytōm woda do Utopka!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza