Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska odbędą się dnia 16 maja 2018 roku w Sali Sejmu Śląskiego, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi.

W ramach obchodów zaplanowano seminarium naukowe, wystawę zdjęć pracowników Centrum oraz krótki koncert zespołu U Pana Boga za piecem. Osoby zaproszone na tę uroczystość otrzymały pisemne zaproszenia.

Program seminarium jubileuszowego:

Idea ochrony przyrody w służbie demokratycznego społeczeństwa – wczoraj, dziś i jutro

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 • 9.30-10.00 Rejestracja gości
 • 10.00-10.15 Przywitanie gości
 • 10.15-10.25 Minikoncert Sylwestra Szwedy (Grupa U Pana Boga za piecem)
 • 10.25-10.50 Referat: Jerzy Parusel – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 25 lat w służbie ochrony przyrody
 • 10.50-11.25 Adresy okolicznościowe
 • 11.25-11.40 Przerwa kawowa
 • 11.40-12.10 Referat: Mirosław Syniawa (Chorzów) – Z dziejów ochrony przyrody na Górnym Śląsku
 • 12.10-12.40 Referat: Jerzy Szwagrzyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – Naukowe podstawy ochrony przyrody
 • 12.40-13.00 Zwiedzanie wystawy/Przerwa kawowa
 • 13.00-13.30 Referat: Jolanta Prażuch (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  w Katowicach) – Zarządzanie ochroną przyrody w województwie śląskim
 • 13.30-14.00 Referat: Andrzej Jermaczek (Klub Przyrodników w Świebodzinie) – Organizacje pozarządowe w ochronie polskiej przyrody – ich rola i znaczenie oraz osiągnięcia i ograniczenia
 • 14.00-14.15 Podsumowanie i zakończenie seminarium
 • 14.15 Poczęstunek

Fotoreportaż z uroczystości oraz wystąpienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum w późniejszym terminie.

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe oraz kwestie organizacyjne uroczystość nie mogła mieć charakteru otwartego, a zaproszenia otrzymali wyłącznie przedstawiciele wybranych instytucji oraz osoby, które najdłużej współpracowały z Centrum, bądź wniosły istotny wkład w realizacje działań podejmowanych przez Centrum na rzecz zachowania dziedzictwa przyrody naszego regionu.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Szanowni Państwo,

spotkaliśmy podczas naszej pracy wiele osób, którym bliska jest przyroda – przyrodników, którzy chętnie i bezinteresownie dzielili się swoimi obserwacjami i wiedzą przyrodniczą; obrońców lokalnej przyrody, którzy podejmowali wszelkie możliwe działania, by ją ocalić w sytuacjach konfliktowych; osoby wrażliwe na los zwierząt, podejmujące się opieki nad osobnikami chorymi, bądź akceptujące trudną obecność tych zwierząt w swoich domach; sprzymierzeńców ochrony przyrody wśród urzędników różnych szczebli; wspaniałych animatorów i edukatorów przyrodniczych, w tym nauczycieli.

Wszystkim tym osobom chcielibyśmy serdecznie podziękować za współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przyrody!

Dyrektor
Jerzy B. Parusel

Źródło: CDPGŚ

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza