Unsere Mission

Information hat Kraft, Kraft die Wahrheit zu zeigen, Kraft die Welt um uns zu verändern, Kraft die Menschen zu vereinen. Deshalb gründeten wir den Wachtyrz ( „Wächter“) – einen oberschlesischen Informationsservice.

Wachtyrz.eu ist lokal, bietet Raum zum Treffen und das entsprechende Werkzeug an, um Partner für Geschäfte und sonstige Dienstleistungen zu finden – für das gemeinsame Wirken, hier bei uns in Oberschlesien.

Wachtyrz.eu ist regional, löst Grenzen, die in den Köpfen der Menschen stecken, schaut nicht auf Bezirke (Woiwodschaften) und Staaten, sondern setzt sich für die oberschlesischen Belange ein – und sonst keine.

Wachtyrz.eu ist global – Heimat ist wichtig, doch daheim ist nicht alles, deshalb erinnert Wachtyrz stets daran, dass wir ein Teil Europas und der Welt sind – dass Oberschlesien ein Teil Europas und der Welt ist.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wir glauben, dass ein oberschlesischer Informationsservice unabdingbar ist – interessant, gut bekannt und Heimatnah – deshalb gründeten wir den Wachtyrz.

Wir bemühen uns um ein starkes Angebot an Informationen, auch darum, um ein großes Angebot an Dienstleistungen anzubieten, welches sich um die lokalen, regionalen und globalen oberschlesischen Angelegenheiten kümmert.

Sei mit uns, gemeinsam werden wir die Informationskraft nutzen.

 

Pejter Długosz, Grzegorz Kulik und Rafał Szyma

Herausgeber von Wachtyrz.eu

übersetzt von Johann Parum Schultze

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza