Tychy: konferencja wokół albumu “Nowosielski na Śląsku”

Rok 2023 został ustanowiony uchwałą Sejmu RP Rokiem Jerzego Nowosielskiego. Zbliżająca się 100. urodzin Jerzego Nowosielskiego – jednego z najwybitniejszych malarzy polskich XX wieku – to okazja, aby w gronie ekspertek i ekspertów, historyczek i historyków sztuki oraz artystek i artystów, a także miłośniczekmiłośników twórczości mistrza, przypomnieć jego postać i twórczość.

Jerzy Nowosielski jest autorem polichromii i wystroju wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pw. Ducha Świętego w Tychach (proj. Stanisław Niemczyk we współpracy z konstruktorem Jerzym Manjurą i architektami Wojciechem Czechem i Grzegorzem Ratajskim, 1978). Zaś sam kościół to jeden z najwybitniejszych budynków sakralnych zrealizowanych po II wojnie światowej w Polsce, wpisany w 2020 roku do rejestru zabytków województwa śląskiego. Historia powstawania i dokumentacja wielkiego, spójnego dzieła twórcy, są istotną częścią książki Krystyny Czerni „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna” (wyd. Muzeum Miejskie w Tychach i Szpalanka Lab).

Wśród prelegentów:

dr Krystyna Czerni – krytyczka i historyczka sztuki, wnikliwa badaczka życia i twórczości Jerzego Nowosielskiego, autorka współwydanego przez Muzeum Miejskie w Tychach albumu „Nowosielski na Śląsku. Sztuka sakralna”, ale i m.in. biografii artysty „Nietoperz w świątyni”, która trafiła do finału Nagrody Literackiej Nike – z prezentacją „>>Nowosielski na Śląsku<< i kolejne planowane tomy Katalogu Sztuki Sakralnej Jerzego Nowosielskiego”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

prof. Leon Tarasewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) przedstawi „Fenomen malarski Jerzego Nowosielskiego”

prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz (Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) w prezentacji „Misterium przestrzeni Jerzego Nowosielskiego” zaprezentuje świadectwo wspólnej pracy z Jerzym Nowosielskim w Tychach

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 15.01.2023

Natalia Binda-Kiszczak (Pracownia Ikon Najświętszej Maryi Panny w Tychach) opowie o fenomenie współczesnych szkół i warsztatów malowania ikon w prezentacji „Renesans malarstwa ikonowego w Polsce”

data: 22 września 2022 (czwartek), godz. 17.00–20.00

miejsce: Muzeum Miejskie w Tychach, Stary Magistrat, pl. Wolności 1

zapisy: 887 450 212 (także SMSem), g.oleksy@muzeum.tychy.pl

wstęp wolny

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza