Trzy razy Pulp Fiction

Co mŏ takiygo film “Pulp Fiction” ôd Quentina Tarantino, co Ślōnzoki tak mu przajōm? A po jakiymu jŏ gŏdōm, co tak je? Bez to, co zmajstrŏwali my co najmniyj trzy wersyje po naszymu!

Piyrwszo zrychtŏwano boła wele Ôlesna. To nie inŏ przekludzynie jynzykowe z lektorym – dosłowne abo do szpasu. To zagranie ôd nowa scyny i dostosowanie do tego jakby to bōło, jakby kryncili to u nŏs. Karminadel Fikcjo (bo taki mŏ tytuł ta wersjŏ) zostoł docyniōny na przykład na Festiwal Kocham Dziwne Kino – znaloz sie w piōntce nojlepszych edycji ze 2019 roku.

Drugo to nie ino jedna scyna – a cołki film! Boł ôn pokŏzany w kinie – ponoć biletōw brakło wartko, a niy ma tego nikaj we internecie. Trza mieć nadzieja, co niedugo nōm zaś ôtworzom kina a pokaz bydzie na cołkim Ślōnsku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Trzecio i ôstatnio (mi znano) wersjo je ôd “Niklaus Pieron” – złōnaczoł tyż pora innych takich po ślōnsku. Mŏ nojsrogszy zasiyng, ale tyż miała troche przeciwnikōw, co je za bardzo do szpasu i sprowadzo gŏdka ino do wicōw. No ale może to tyż jakoś metoda pokŏzanio jynzyka ślōnskiygo? Może wto sie zainteresuje i zajrzy dalyj.

Dej pozōr tyż:  Drōgi do niymieckij gŏdki

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza