Trimensch/Trzimensz

Kajtam beblajōm ftorym’ch je abo kim’ch miołbych być…
Bin der, der ich bin, gewollt von Dem Der Ist.
Tak istniejąc, oznajmiam pochodzenie me własne, prywatne.

Ôdônaczōny’ch ôd zwangōw, ftorych niy czujam,
wo ich nun den Text verfassend atme und lebe,
aby wyjaśnić światu stan ludzkiej rzeczywistości
erfasst im menschlichen
stworzyniu,
co teren odwierciedla.

Ob der Scheiß ‘nen Wert besitzt, frag ich mich ab und an.
bei `nem Gedanken, der mich befreiend mich gen Zukunft wiegt.
Jŏ wiam skōnd ech je, kaj heimat mōm.
Wiam czamu co piszam i czamu mie co kranci.
Niepewnie jednak swe zwyczajne spore czoło stawiam na odstrzał
mędrcom innych mądrości, którzy mej nigdy nie ogarną.

Być może / Peut-être.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czamu zaistniyć nie idzie w gefilu bycia sam kaj’ch je, egal kaj to je.
Jŏ wiam, że se rōżniymy, mimo że
Uns so viel vereint
Sercem i duszą nieobojętni, przychylni,
no ale kōnsek inksi jedni ôd drugich.
In Kategorien der Germanen oder Slawen dies den anderen
immer einfach zuzuordnend erscheint, doch
nōm niy je tak leko pedzieć, że my richtich słōwiańskim ludym som.
Przecież widzę jakimi przypadkami, czy też słownictwem operuję.
Nie wstydzę się, ale równie niełatwo jest mi przyjąć owy rozłam,
ftory se wy mie łōnczy.

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Trimensch/Trzimensz

 • Avatar
  19 stycznia 2021 ô 08:41
  Permalink

  Słowo raczej “umniejsza” myśli.W tym pisaniu -NIE.Piękne!

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza