Tref dlŏ rechtorōw regiōnalnyj edukacyje

Dzisiej, 17.10 . 2019r, ô godz.14.00 we Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie, ôdbył sie piyrszy tref kursu przygotowanio Rechtorōw wszyjskich Szkołōw Podstawowych we Radlinie do Edukacyji Regijōnalnej, zrychtowany bez Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich a WOM we Rybniku

Tref kludziyli Alojz Zimończyk a Józef Porwoł.

Tymat tygo trefu “JYNZYK ŚLŌNSKI WE EDUKACYJI REGIJŌNALNEJ”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdjyńcia dodoł Stanisław Neblik

Dej pozōr tyż:  Chodź kobieto, raboti!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza