Tożsamość osobista

Aleksander Lubina

Tożsamość osobista

Tożsamość osobista to nie są dane w dowodzie tożsamości.

Tożsamość osobista to bycie tym, za kogo się podajemy. Tym kimś staję się utożsamiając/porównując  się z innymi ludźmi, często z tymi z najbliższej okolicy, którą sporo Górnoślązaków wyraża słowem/pojęciem „hajmat”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Populiści zabiegający o przychylność swoich ziomków wiążą z „hajmatem” wartości takie jak rodzina, szacunek dla starszych, religijność, uczciwość, przywiązanie do tradycji i dziedzictwa, tolerancja, upór, pracowitość. Polityczki  i politycy deklarują także  przywiązanie do godki oraz edukacji (regionalnej).

Po części odpowiada to prawdzie i o takie wartości należy dbać, aby nie-Górnoślązacy także rozumieli i pomagali przy ochronie górnośląskich wartości jako wartości uniwersalnych, czyli wartości obowiązujących kulturowo od zarania dziejów.

Samo  pielęgnowanie wartości górnośląskich jako cech tożsamości osobistej nie wystarcza. Konieczna jest dbałość o wartości górnośląskie poza najbliższym środowiskiem, lecz od tego środowiska zacząć należy, bo to właśnie hajmat. Od hajmatu nie biorę, hajmatowi ofiaruję nieustannie wzbogacana tożsamość osobistą. To współ-działanie.

Od elit górnośląskich, w tym przede wszystkim od polityczek i polityków, oczekuję zrozumienia faktu, że bez Górnoślązaczek i Górnoślązaczek krzewiących powyższe wartości i żyjących z nimi w zgodzie w radach dzielnic, gmin, miast (gmin), powiatów i województw, w sejmie i senacie nie może być rozwijającego się hajmatu osobistych tożsamości wspomaganych tradycyjnymi wartościami górnośląskimi.

Część pierwsza

Część druga

Dej pozōr tyż:  Komfortowa rola ofiary

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Tożsamość osobista

 • 21 lutego 2022 ô 09:06
  Permalink

  Potym przilazuje Ekchart Tolle, pado co naszo wykreowano identität bez doświaczynia, to niy richtig my ino nasze ego, i richtig czasym je dobrze wylyjź ze samego siebie, dać se ego dychnońć, a spojzdrzić kej beobachter ze zewnontrz, coby stanonc nader (to stay above). Lepszyj coby nasz ego/identität boło marionettom naszygo wnontrznego “jo”, kej na opy.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza