Tomasz Kamusella: Biedni Polacy patrzą na granicę

Tomasz Kamusella
Reader in Modern History
University of St Andrews
Szkocja

Reżym obecnie rządzący Polską przekroczył Rubikon. Zaczął zabijać. Zabijać podejmowanymi działaniami a także poniechaniem działań, do których prawnie i etycznie jest zobligowany.

Na koniec września 2021 roku, prasa donosiła przynajmniej o sześciu uchodźcach zmarłych na granicy polsko-białoruskiej. Na chwilę obecną tych ofiar zapewne jest więcej, lecz o nich nie wiemy z powodu blokady informacyjnej zapewnianej przez stanu wyjątkowy.

Czyli ta liczba ofiar jest porównywalna z liczbą zabitych przez służby specjalne w czasie tłumienia protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich w Białorusi z roku 2020. Porównanie to pokazuje, że życie ludzkie ma podobną wartość zarówno dla białoruskiego tyrana jak i polskiego rządu – żadną, o ile stoi w sprzeczności z bieżącym interesem politycznym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na polskiej granicy represje z wynikiem śmiertelnym dotykają najbardziej bezbronnych – uchodźców i ich dzieci. Reżym postępuje wbrew:

 • polskiemu prawu,
 • międzynarodowym traktatom podpisanym przez Polskę,
 • prawom człowieka oraz
 • wbrew etyce chrześcijańskiej.

De facto państwowo-narodowy Kościół Rzymskokatolicki w Polsce przygląda się biernie tragedii, która ma miejsce na naszych oczach, na ekranach telewizorów i smartfonów.

Kiedyś ci, co podjęli te decyzje i ich bezpośredni wykonawcy poniosą odpowiedzialność. A także ci, co obojętnie się przyglądali. Jeśli nie przed sądem, to przed sobą oraz najbliższymi. Oni nie zapomną. Będą pamiętać. Nawet po dziesięcioleciach wnuczka spyta: „Dlaczego nic nie zrobiłeś? Dlaczego nie odmówiłeś wykonania zbrodniczego rozkazu?”

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Na bezdrożach

Przecież po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku polskich uchodźców ratowano w RFN i Szwecji. Nie pozostawiano ich samych sobie na granicy w chłodzie, głodzie i bez leków. Nie odsyłano do komunistycznej Polski. Nie odpychano od burt niemieckich czy szwedzkich statków, aby tonęli w Bałtyku.

Co różni ówczesnych uciekinierów od obecnych uchodźców na polskiej granicy? I tych i tamtych to los wypędził z domu. Pragnienie wolności i zapewnienia lepszego życia swym rodzinom.

Przecież nigdzie w Ewangelii nie jest napisane, że życie „prawdziwego Polaka-katolika” jest więcej warte niż życie uchodźcy. Za to V przykazanie nakazuje „Nie zabijaj”, a katechizm poucza:

 • Podróżnych [czyli Uchodźców] w dom przyjąć.
 • Głodnych nakarmić.
 • Spragnionych napoić.
 • Nagich przyodziać.
 • Chorych nawiedzać.

Najlepiej jednak po prostu pamiętać o XI przykazaniu Mariana Turskiego: „Nie bądź obojętny”. Lecz rządzący w politycznych kalkulacjach zapomnieli o najważniejszych naukach płynących ze straszliwej lekcji Zagłady. Przekraczają smugę cienia na stronę zła.

October 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

3 kōmyntŏrze ô „Tomasz Kamusella: Biedni Polacy patrzą na granicę

 • 6 listopada 2021 ô 16:50
  Permalink

  Dlaczego uchodźcy z Iraku i innych krajów tak masowo uciekają z Białorusi ? Czyżby to w Białorusi były zagrożone ich podstawowe prawa do bezpieczeństwa ? Nie. To nie sytuacja w Białorusi zmusza ich do nielegalnego przekraczania granicy, ale chęć polepszenia swojej sytuacji życiowej, co samo w sobie nie jest złym modus vivendi, o ile nie idzie w parze z pogwałceniem prawa. A z takim przypadkiem akurat mamy do czynienia. O ile można nazwać ich uchodźcami , kiedy docierają na terytorium Białorusi, o tyle przekraczając granice Białorusko-Polską stają się emigrantami zarobkowymi. I tak należy ich postrzegać, nie jako uchodźców politycznych czy wojennych.

  Ôdpowiydz
 • 31 paździyrnika 2021 ô 22:33
  Permalink

  Niy lubia tego rzõndu, ale jak łazi ło łochrona granic to trza być stanowczym. Poza tym porównanie tych dzisiyjszych nachoďźców do politycznych uchodźców ze bloku wschodniego zupełnie niy trefione. Poloki, Madziary, Czechy itd. po przyjynciu przez kraje boku zachodniego, szanowali prawa i obyczaje ww. krajów. Muzułmańscy nachodźcy robiõm genau na opak.
  Pozdrawiom

  Ôdpowiydz
  • 21 grudnia 2021 ô 20:46
   Permalink

   Zyl Zech WE Stadtteili moslemskij WE Kataloniji, i neutralnie ich spōminōm. Nawet radzij sie Po katalońku uczyli kej Po szpanielsku… Egal czy Polok, Ślōnzok Abo Moslym, integracyjo wdycko trocha trwo. Sōm podobnie religijni kej Poloki, tōz PiSowcōm powinni pasowac. To co na granicy sie dzieje, to je znyncanie sie na ludziach, przeca PiS dobrze wiy, ze WE ksenofobicznyj RP Ci ludzie niy byliby chcieli ostac.

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza