To sōm moje piniōndze

Aleksander Lubina
To sōm moje piniōndze

To sōm moje piniōndze

Premier z jego ministrami, wojewodami oraz prezesami wydają moje piōndze – Wasze też.

Płaciliście i płacicie podatki. Wypracowaliście kapitał, który premier z jego ministrami, wojewodami oraz prezesami powinni wydawać z korzyścią dla Was.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Porozmawiajmy na łamach wachtyrza.eu, zainicjujmy tu rozmowę, o tym, na co Waszym zdaniem „rząd” powinien wydawać Wasze podatki.

Napiszcie im też o tym, na co zabraniacie wydawać Wasze ciężko zarobione pieniądze.

Zapraszam

Dej pozōr tyż:  Górnoślązacy pomiędzy niemieckim „szlagrem” a „śląską pieśniczką” spod pióra Hadyny (cz. 1)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

5 kōmyntŏrzi ô „To sōm moje piniōndze

 • 30 mŏja 2021 ô 01:01
  Permalink

  Na rozrost rozwiōnzań zwiōnzanych z ynergetykōm opartą ô włŏsne zasoby – bp. Proces gazowania wōnglŏ na zgłōmbie pod 1200 metrów, kery przizwoli nasz hajmat ôd wpływōw lobbystów, kerzi przi chcyniu przedŏwać u nosa drōga technologije, pozbywać nŏs miejs roboty.

  Ôdpowiydz
 • 15 mŏja 2021 ô 12:48
  Permalink

  Primo Oddać Skarb śląski z należnym procentem, odszkodowaniem za środki, które niby post PRLowskie państwo Skradło. Odszkodowanie za perfidną polonizację Śląska Prezyden niech przestanie być spadkobiercą Bieruta i zwola wkońcu wybory do Sejmu Śląskiego. A niezależnie czy to sie stanie czy nie (w jakimkolwiek stopniu), to:

  -wydatki na regionalizm pluralistyczne kształcenie w edukacji w zakresie wszystkich przedmiotów humanistycznych. Tak by w naszym przypadku Ślązacy nie pakowali kofrów i jechali do Rajchu bo sam ani nos niy chcóm ani niyma za co żyć.
  -możliwość dla każdego obywatela do zadecydowania, które medium ma być z jego podadków finansowane. Uważam za skandal, że z moich podatków jest finansowane TVP a nie Wachtyrz.
  -Finansowanie Ausbildungu dla ludzi kształcących sie zawodowo (np. na podstawie Modelu niemieckiego).
  -Ni kierować głównie wydatków na kulturę do Warszawy i Krakowa.
  – Skreślić wydatki na szerzenie nacjonalizmu polskiego, stawianie pomników kolonistów polskich na G/Ś
  – nie wydawać pieniędzy na defilady i inne pierdoły, Polska nie Rosja czy USA, Korea, by to komuś mogło zainponować.
  -zamiast budować nowoczesne często brzydkie gmachy nie pasujące do otoczenia, dać nowe życie budynkom, które wpisały sie w tożsamośc danego regionu a popadają w ruine.
  -uznanie języka śląskiego i wspieranie go.
  -utworzenie na terenie G/Ś szkół w którym naucza się przedmioty (w maksymalnie możliwym stopniu) po śląsku i poniemiecku (względnie czesku, angielsku) – Bogactwem Śląska jest jego polijęzyczność, która jest u co raz to więcej mieszkańców G/Ś niestety marginalna. Kto zna języki ten małatwiej w życiu, szerzy sie natomiast w RP złe duchy zagrożenia j. polskiemu uznaniem j.śląskiego czy tzw. “germanizacji” by wychowymać lud w językowym ciemnogrodzie polskojęzycznej propagandy.
  -wydanie naszych podadków na rejestracje przeciębiorst ulokowanych na G/Ś również w jego miejscowościach by wstrzymać odpływ podatków do warszawskiej centrali.
  -wstrzymanie wydatków na Kościół Katolicki, który przez to jest zależny od Warszawy i zatem zajmuje się polityką zamiast wolą Boską.
  -zwiększenie wydatków na służbe zdrowia zamiast na szerzenie propagandy i innych pierdół, które nie rozwijają społczności gospodarczo ani duchowo.

  Ôdpowiydz
 • 14 mŏja 2021 ô 20:24
  Permalink

  Powinien wydawać pieniądze na:
  – Nauka i szkolnictwo.
  – Kultura.
  – Obronność.
  – Infrastruktura (woda, drogi, linie kolejowe)
  – Wymiar sprawiedliwości i policja

  Nie powinien wydawać pieniędzy podatnika na:
  – Religia – bo to kwestia prywatna.
  – Dotowanie wybranych branż / firm (np. górnictwo lub fermy przemysłowe) i tworzenie monopoli, które jeszcze bardziej drenują kieszeń podatnika.
  – Tworzenie firm za pieniądze podatników (z kilkoma strategicznymi wyjątkami).

  Ôdpowiydz
  • 2 czyrwnia 2021 ô 07:47
   Permalink

   Widza że mamy żyć w kraju, który się nie rozwija. Na całym świecie, a przynajmniej w krajach mocarstwowych państwo dotuje lub samo rozwija branże newralgiczne dla gospodarki. U nas ma zając się tym zwykły Buchcik. Toż to bardzo nierozważne i niemożliwe, Przecież Buchcik nie ma odpowiednich finansów i wiedzy.

   Ôdpowiydz
   • 2 czyrwnia 2021 ô 08:22
    Permalink

    A opowieści o wolny rynku to bajeczki opowiadane masom, przez duże podmioty, oraz wielkie mocarstwa, które urosły na współpracy z państwami i wicewersa i w ten sposób chcą zapewnić sobie niskie koszty podwykonawstwa (przez tzw. „wolny rynek”)

    Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza