TAK dla śląskiej mniejszości etnicznej!

2 września 2023 r., w Ślōnskij Ambasadzie, odbyła się konferencja prasowa podsumowująca 4 lata pracy śląskich regionalistów dla uznania śląskiego za język regionalny, a Ślązaków za mniejszość etniczną. Ślōnsko Sztama – zjednoczona jak opozycja – działa i będzie nadal działać na rzecz 600 000 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Spisie Powszechnym z 2021 roku, zadeklarowali narodowość śląską i śląski jako język kontaktów domowych.

Ślązaczki i Ślązacy to największa nieuznana mniejszość w Polsce – to musi się zmienić!

To jedno z zdań dla nowego Rządu RP.


Łukasz KOHUT
, Poseł do Parlamentu Europejskiego: „W ciągu 4 lat udało nam się przebić ze śląską sprawą do mainstreamu politycznego. Uznanie śląskiego za język regionalny i Ślązaków za mniejszość etniczną mają na sztandarach już wszystkie partie demokratycznej opozycji. Ciężka praca środowiska śląskich regionalistów, śląskich polityków – w Brukseli i Warszawie, ciężka praca ludzi kultury – daje owoce. Żeby jednak słowo ciałem się stało potrzebujemy zwycięstwa demokratycznej opozycji 15 października. Wtedy nasze śląskie postulaty będą mogły być w końcu załatwione i wtedy także Śląsk i Polska otrzymają ogromne środki europejskie, które dziś blokuje rząd PiS i Poseł z Katowic
– spadochroniarz Mateusz Morawiecki. Bez względu na wszystko jedziemy dalej i już 9 października odpalamy spektakl Teatru Korez Mianujom Mie Hanka w Warszawie”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Monika ROSA, Posłanka na Sejm RP: „Ustawa o języku regionalnym była naszym planem maksimum, ale dzięki ciężkiej pracy aktywistów śląskich jest planem minimum – celujemy w uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną”

Dej pozōr tyż:  Marsz Autōnomije 2024

Maciej KOPIEC, Poseł na Sejm RP: „Po 4 latach ciężkiej ponadpartyjnej pracy środowisk śląskich, czego efektem było także złożenie przez mnie ustawy o śląskiej mniejszości etnicznej, Szef największej partii opozycyjnej zmienił zdanie o Ślązakach. To ogromny krok w przód, za który Panu Premierowi Tuskowi bardzo dziękuję”

dr Tomasz SŁUPIK, Uniwersytet Śląski: „W polityce deklaracje i manifesty pełnią ważną funkcję, ale naprawdę liczą czyny. Donald Tusk na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie zadeklarował w ramach 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu, że ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych zostanie znowelizowana, a język śląski stanie się językiem regionalnym. Deklaracja ta jest wielkim sukcesem środowisk śląskich i samych Ślązaków”

dr Sebastian MUSIOŁ, Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich: „Jako środowisko Ślązaków, którzy na co dzień pielęgnują naszo godka, kultura i tradycja wspieramy osoby, które angażują się w działania na rzecz uznania języka śląskiego za język regionalny i ochronę naszych praw jako mniejszości etnicznej”.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza