Sztworty Krōl – Ôpowieś podsłuchano

Zaświyciła Gwiozda na gibzdece nieba

kludzōnc po pustyni Trzech Krōli ze Wschodu

śladym ich podōnżo cudzy mody jeszcze

krōl co tak jak tamci krōlewskigo rodu

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wszyjscy sie śpiychajōm do miasta Betlejym

kaj Bosko Dziecina s Maryji zrodzōno

kożdy ś nich mo geszynk jakiś dlo małego

kejby przepowiednia ôstała spełniōno

Mirra i kadzidło a do tego złoto

to piykne geszynki dlo Krōla prziszłego

zaś bogaty geszynk s kamiyni bez mała

mioł być nojzocniejszym ôd krola sztwortego

Pszeca krōl choć mody bōł mōndrym jak żodyn

kiedy wziōn do kapsy trzi zocne kamiynie

darymnie sie pytać po co dziecku ône

kej s gōry inaksze je ich przeznaczyni

Że to wola bosko i tak stać sie miało

dowiy sie krōl sztworty ale i świat cały

kedy to na drōdze samiutki bez flegi

s piynciōma ranami leżoł bajtel mały

I tak wziōn krōl bajtla zanios do wsi ôbok

przikozoł ôchraniać rany ôpatrywać

a biyda we chałpie tōż szlachetny kamiyń

na lyki dlo bajtla fest sie może przidać

No ji s serca dany je droższy niż złoto

dlo darowanego bydzie jak skarb z nieba

chocioż s kapsy ubōł ni mo to znaczynio

bo krōl wiy że tako kwila i potrzeba

Ruszo zatym dali za tōm samōm Gwiozdōm

co to bez pustynia Trzech Krōli kludziła

aż doszoł do miasta kaj śmierć ôjca rodu

Dej pozōr tyż:  Drōgi do niymieckij gŏdki

w ôkropnej żałości bliskich ôstawiła

Było we zwyczaju że po śmierci chopa

baba szła w niewola do kupy s bajtlami

jakże sie wykupić kej s nikōnd pōmocy

i s niczym ôstali jak tyn palec sami

I tu drugi kamiyń przidoł sie krōlowi

uratowoł życi, wiara w dobro ludzi

coż kej Gwiazdy ni ma na niebie wysokim

i wto tera krōla do stajnie zakludzi

Musi se poradzić pōdzie szukać dali

s gōry naszkryflane sōm wyroki nieba

przeca krōl mioł serce wielki jak te morze

toż i trzeci kamiyń w geszynku dać trzeba

Niy yno w geszynku ale wziōnć na pukiel

za nie swoje winy utropy człowieka

niy myśląc, że kiedyś tyn mu sie ôdpłaci

choć jeszcze niy wiedzioł co go dali czeko.

Toż ôstoł na szifie za tego boroka

a robota tukej gorzkim kōnskiym chleba

w tesnocie, utropach leciały mu lata

ale niy lamyncioł kej tak było trzeba

Krōl ôdzyskoł wolnoś żeby mog iś dali

wtedy to na niebie Gwiazda zaświyciła

ta sama co kedyś Trzech Krōli ze Wschodu

prosto do Dziyciōntka w stajni zakludziła

I zawiodła krōla do stōp jakiś gōry

kaj stoły trzi krziże na nich liche ciała

kedy nad pojtrzednim zaświyciła światłym

łaski boskij mocy kero we sia miała

Pojrzoł krōl do gōry i ôczōm nie wierzy

do krziża przibite ciało umynczōne

rynce nogi we krwi gwoździami przebite

Dej pozōr tyż:  Wege zur Deutschsprachigkeit

i jeszcze ta gowa w ciyrniowej korōnie

I wtedy sie kapnoł, że człowiek na krziżu

to Tyn do kierego Gwiazda prowdziła

bez tych wszystkich ludzi kierym pōmog w życiu

a teraz do niego przociym zaświyciła

 

Regina Sobik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Sztworty Krōl – Ôpowieś podsłuchano

 • Avatar
  17 stycznia 2021 ô 23:39
  Permalink

  „Krōl ôdzyskoł wolnoś żeby mog iś dali

  wtedy to na niebie Gwiazda zaświyciła

  ta sama co kedyś Trzech Krōli ze Wschodu

  prosto do Dziyciōntka w stajni zakludziła” a może tak :
  Krōl ôdzyskoł wolnoś co by mog iś dali

  a ônczas na niebie Gwiazda zaświyciła

  Genau ta co kedyś Trzech Krōli ze Wschodu

  Durch aże do Dziyciōntka w stajni zakludziła
  ?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza