Sztudiyruj słowiańske gŏdki – rekrutacyjŏ UAM

Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza we Poznaniu napoczōn sie ôstatni tydziyń rekrutacyje do sztudiyrowania słowiańskich gŏdek. Możecie ôbiyrać miyndzy takimi fachōma: bohemistyka, kroatystyka, bułgarystyka, serbistyka abo bałkanistyka. Sztudiyrujcie te gŏdki z nojlepszymi fachmanami we Polsce.

Podug rankingu  magazynu “Perspektywy” filologije słowiańske z Poznania sōm na 3. placu filologijōw cudzych we Polsce. Sã mŏcie link do połnego rankingu.

Co trza zrobić coby sztudiyrować we Poznaniu? Do 9 lipca 2019 trza wlejź na strōna: http://slavic.amu.edu.pl/studia/rekrutacja/, wybrać gŏdka, kerŏ chce sie sztudiyrować i posłać dokumenty, ô kere proszōm przi rekrutacyji.

Powodzyniŏ!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza