Szportowcy ze Ślōnska na 24. Zimowych Ôlimpijskich Szpilach

Napoczynajōm sie 24. Zimowe Ôlimpijske Szpile we Pekinie. Nie zabrachnie na nich latoś sportowcōw ze Gōrnego i Dolnego Ślōnska.

Forsztelujymy tych, kerych znŏdli my we ôficjalnych nōminacyjach Czeskigo i Polskigo Kōmitetu Ôlimpijskego.

Manszaft Republiki Czeskej, szportowcy ze Gōrnego Ślōnska:

 • Gabriela Capová – Ôstrawa – skijstwo alpejske
 • Martina Dubovská – Trzinec – skijstwo alpejske
 • Adam Fellner – Jeseniki – lŏtanie na skijach
 • Klára Hymlarová – Ôpawa – hokej na lodzie
 • Lukáš Klok – Ôstrawa – hokej na lodzie
 • Jan Pechoušek – Jeseniki – lŏtanie na skijach
 • Klára Pselarová – Ôstrawa – hokej na lodzie
 • Matěj Stránský – Ôstrawa – hokej na lodzie

Manszaft Polski, szportowcy ze Gōrnego Ślōnska:

 • Monika Chojnisz – Chorzōw – biathlōn
 • Dominik Bury – Cieszyn – lŏtanie na skijach
 • Kamil Bury – Cieszyn – lŏtanie na skijach
 • Karolina Kukuczka – Koniakōw – lŏtanie na skijach
 • Paweł Wąsek – Cieszyn – skōkanie na skijach
 • Piotr Żyła – Cieszyn – skōkanie na skijach

Manszaft Polski, szportowcy ze Dolnego Ślōnska:

 • Kamila Żuk – Wałbrzych – biathlōn
 • Natalia Czerwiōnka – Lubin – wartke szlynzuchy
 • Andżelika Wójcik – Lubin – wartke szlynzuchy
 • Kaja Ziomek – Lubin – wartke szlynzuchy
 • Wojciech Chmielewski – Kowary – sōnki
 • Klaudia Domaradzka – Jelyniŏ Gōra – sōnki
 • Jakub Kowalewski – Jelyniŏ Gōra – sōnki
 • Mateusz Sochowicz – Wrocław – sōnki
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 20.11.2022

Udanych Szpilōw dlŏ wszystkych szportowcōw.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza