Świyntochłowice: Chaja we sklepie

Policyjōny z Kōmyndy Miastowyj Policyje we Świyntochłowicach zastawiyli 28 lŏt starego sprŏwcy porwaniŏ rozbōjniczego. Miyszkaniec Świyntochłowic nojprzōd porwoł tŏwŏr ze sklepu, a potym, jak ôchrōniŏrz prōbowoł go zastawić, ôn sie szarpoł, by utrzimać porwany statek przi siebie. Terŏz grozi mu nawet 10 lŏt heresztu.

Świyntochłowscy szandarzi dostali zgłoszynie ô popołniyniu przestympstwa w jednym ze sklepōw. 28 lŏt stary chop mioł porwać tŏwŏr. Dozdrzoł to ôchrōniŏrz i prōbowoł ôdebrać ukradziōne przedmioty. Doszło do szarpaczki. Policyjōnōm podarziło sie jednak zastawić sprŏwcy. 28-latek usłyszoł już ôbskarżynie. Decyzyjōm prokuratury dostoł dozōr policyjny. Ô dalszym jego losie uzdŏ gyricht. Grozi mu nawet do 10 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Świyntochłowice

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-