Sukces ślōnskich szpilerōw madżōnga

24.02 ôdbōł sie turniyj madżōnga w Dōmbrowie Gōrniczyj na Zŏgłymbiu. Rozegrano 4 hanchany (szpile) w 9 godzin. Dwie ôsoby z Gōrnego Ślōnska: Tomasz Powęzka z Piekŏr (1. plac) i Lenka Raková s Ôstrawy (2. plac) stanyli na podium. Trzeci bōł reprezyntant Zŏgłymbiŏ japōńskigo pochodzyniŏ Tatsuya Igarashi, a nagrodã za nojlepszy szpil dostoł Paweł Kruk z regiōnu Czerwōnyj Rusi.

  1. Tomasz Powęzka, 53000, SZL (POL)
  2. Lenka Raková, 52000, SZL (CZE)
  3. Tatsuya Igarashi, 50300, ZAG (POL)
  4. Dan Sekigawa, 44600,  JAP
  5. Paweł Kruk, 36800, RUC (POL)
Uczestniki szpilu madżōnga – fot. Olga Igarashi
Uczestniki szpilu madzōnga – fot. Olga Igarashi
Zwyciynzcy madżōnga – fot. Olga Igarashi
Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza