St Andrews

St Andrews

Kajniekaj se zdŏ kans modych widzieć
Nie zdŏ se prawie nikaj padać
Iże ôni wiydziejliby wiancyj
Niżby miejli we łebie.
Taki sztereotyp.

Komyntieruj,
Bo trza komyntŏrzōma
Se ukŏzać ludziōm
Ftorzi żŏdnygo pojynciŏ niy majōm
Ô naszym istniyniu.

Sam u Sankt Andreasa
Ech przilŏz posuchać
Szumu sztudynckich grupōw
Ftore se przesuwajōm gehwegami
po tych dugich a szyrokich drōgach
Choby to bōł plac.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nordôjropyjski charakter chaupōw
– wymiyszany z angylskim stylym bürgerhäusrōw
z turmōma z kamiōna –
wypyłniōny je słōnca blaskym
ftory ôkłŏdŏ mie po skōrze
a spowolniŏ mojy ruchy do lyniwygo minimōm.

Zmoczōny blaskym morskygo słōnca ujśmiych ludzi,
ftorzi przełażōm przedymnōm
Kaj mie i tak nikaj nie widzōm.

A jŏ żijam a genießujam tyn momynt
Jako beobachter, jako geist, jako reisender
Ftorego niy trza znać.

Dej pozōr tyż:  75 lat temu zmarł Gerhart Hauptmann

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „St Andrews

 • Avatar
  9 mŏja 2021 ô 13:26
  Permalink

  Ja, krōm tygo je to nützlich, kommentirowac direkt pod werkym na Wachtyrzu, coby komyntòrze sie niy rozsioly Po colkim internecu! Komyntòrze tyz dycko wert czytowac, a respōndowac, coby kultywowac ślōnskõ idyjõ

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza