ŚPR: Tyta połnŏ nadzieje

Na dzisiejszym brifingu w Katowicach Śląska Partia Regionalna zapowiedziała stworzenie w ciągu dziesięciu lat w województwie najlepszej oferty edukacyjnej w Polsce. Wg niej:

Podstawą przyszłego rozwoju naszego regionu nie będzie już przemysł wydobywczy, jak chciałby rząd w Warszawie, lecz nowoczesna edukacja. Nie zorganizują jej dla nas władze centralne, których stosunek do problemu oświaty widoczny jest w przekazywaniu na ten cel samorządom coraz mniejszych środków. Sam samorząd wojewódzki musi w tym roku dopłacić do rządowej subwencji aż 33 miliony złotych. Nie mamy czasu, by oglądać się na Warszawę – śląskie samorządy muszą własnymi siłami zapewnić lepszy start naszym dzieciom. Dobrze wykształcone społeczeństwo to magnes dla inwestorów i gwarancja powstawania lepszych miejsc pracy.

Mają do tego doprowadzić następujące kroki:

1) W szkołach podstawowych wprowadzimy dodatkową lekcję języka angielskiego tygodniowo, współfinansowaną po połowie przez województwo i gminę;

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

2) Doprowadzimy do obniżenia liczby uczniów w klasach do 24 (wobec dopuszczalnych obecnie 35);

3) Wesprzemy współpracę między szkołami branżowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami – wykorzystamy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw do organizacji targów edukacyjnych, które umożliwią śląskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego;

4) Wesprzemy współpracę wyższych uczelni z liceami akademickimi i tworzenie na wyższych uczelniach praktycznych ścieżek przedmiotowych;

5) Doprowadzimy do wydłużenia czasu pracy świetlic, by uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych odrabiali zadania w szkole i zwolnieni zostali z obowiązku noszenia tornistrów;

6) We współpracy z kuratorium oświaty wprowadzimy “Pogotowie nauczycielskie” – bazę nauczycieli do obejmowania zastępstw przedmiotowych w celu zapewnienia kontynuacji zajęć z nauczycielem danego przedmiotu przy zaangażowaniu nauczycieli emerytowanych i młodych, jeszcze bez stałych etatów lub z małą ilością godzin.

Samorząd wojewódzki powinien prowadzić aktywną politykę w dziedzinie edukacji, jako koordynator wszystkich tych działań. Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego nie może się ograniczać jedynie do administrowania, ale ma kreować politykę edukacyjną, stając się namiastką regionalnego Ministerstwa Edukacji.

Źródło: Materiały prasowe ŚPR

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza